Chủ nhật,  24/10/2021

FAO nhận định sẽ không xảy ra khủng hoảng lương thực thế giới

Báo cáo mới công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) nhận định, các thị trường lương thực toàn cầu sẽ biến động trong những năm tới nhưng sẽ không tái diễn khủng hoảng lương thực.Báo cáo khẳng định, mặc dù hạn hán và cháy rừng gây mất mùa lúa mì ở Nga, nhưng thế giới không có nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu do dự trữ ngũ cốc toàn cầu vẫn ở mức cao, tổng sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2010 đạt mức cao thứ ba trong lịch sử. Thêm vào đó, hiện không có các nhân tố dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực như cuộc khủng hoảng lương thực năm 2007-2008.FAO cho rằng, các nước G-20 có thể đi đầu trong việc tìm các biện pháp bảo đảm ổn định thị trường hơn về trung và dài hạn; đồng thời nhấn mạnh, chìa khóa để bảo đảm an ninh lương thực lâu dài là tăng đầu tư vào nông nghiệp ở các nước đang phát triển để các nước này dư thừa lương thực, đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới lên tới hơn chín tỷ...

Báo cáo mới công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) nhận định, các thị trường lương thực toàn cầu sẽ biến động trong những năm tới nhưng sẽ không tái diễn khủng hoảng lương thực.

Báo cáo khẳng định, mặc dù hạn hán và cháy rừng gây mất mùa lúa mì ở Nga, nhưng thế giới không có nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu do dự trữ ngũ cốc toàn cầu vẫn ở mức cao, tổng sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2010 đạt mức cao thứ ba trong lịch sử. Thêm vào đó, hiện không có các nhân tố dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực như cuộc khủng hoảng lương thực năm 2007-2008.

FAO cho rằng, các nước G-20 có thể đi đầu trong việc tìm các biện pháp bảo đảm ổn định thị trường hơn về trung và dài hạn; đồng thời nhấn mạnh, chìa khóa để bảo đảm an ninh lương thực lâu dài là tăng đầu tư vào nông nghiệp ở các nước đang phát triển để các nước này dư thừa lương thực, đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới lên tới hơn chín tỷ người vào năm 2050.
Theo Nhandan