Thứ tư,  27/10/2021

Quốc hội Xri Lan-ca thông qua hiến pháp sửa đổi

Theo Tân Hoa xã, trong phiên họp ngày 8-9, với hơn hai phần ba số nghị sĩ ủng hộ, Quốc hội Xri Lan-ca đã thông qua điều khoản sửa đổi của hiến pháp.Việc sửa đổi hiến pháp này mở đường cho đương kim Tổng thống Ma-hin-đa Ra-gia-pắc-xê ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp dự kiến diễn ra vào năm 2016, đồng thời cũng cho phép tổng thống có quyền bổ nhiệm các quan chức cấp cao chủ chốt trong ngành tư pháp, cảnh sát, Ủy ban bầu cử và ngân hàng trung ương.Ông M. Ra-gia-pắc-xê làm Tổng thống quốc đảo này năm 2005 sau khi lực lượng nổi dậy Những con hổ giải phóng Ta-min (LTTE) bị đánh bại, chấm dứt gần ba thập kỷ nội chiến. Ông tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai tháng 1 vừa...

Theo Tân Hoa xã, trong phiên họp ngày 8-9, với hơn hai phần ba số nghị sĩ ủng hộ, Quốc hội Xri Lan-ca đã thông qua điều khoản sửa đổi của hiến pháp.

Việc sửa đổi hiến pháp này mở đường cho đương kim Tổng thống Ma-hin-đa Ra-gia-pắc-xê ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp dự kiến diễn ra vào năm 2016, đồng thời cũng cho phép tổng thống có quyền bổ nhiệm các quan chức cấp cao chủ chốt trong ngành tư pháp, cảnh sát, Ủy ban bầu cử và ngân hàng trung ương.

Ông M. Ra-gia-pắc-xê làm Tổng thống quốc đảo này năm 2005 sau khi lực lượng nổi dậy Những con hổ giải phóng Ta-min (LTTE) bị đánh bại, chấm dứt gần ba thập kỷ nội chiến. Ông tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai tháng 1 vừa qua.
Theo Nhandan