Thứ năm,  28/10/2021

Petrovietnam ký hợp đồng nguyên tắc ISDA với các ngân hàng nước ngoài

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ký ba hợp đồng nguyên tắc ISDA với các ngân hàng BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Standard Chartered Bank làm cơ sở cho các giao dịch phát sinh trong tương lai.Đây là lần đầu Petrovietnam ký hợp đồng nguyên tắc ISDA với các ngân hàng quốc tế có chi nhánh tại Việt Nam. Việc ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng nhằm cân bằng và hạn chế các biến động, phòng ngừa rủi ro về lãi suất, tỷ giá chuyển đổi tiền tệ và giá cả hàng hóa, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động tài chính của...

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ký ba hợp đồng nguyên tắc ISDA với các ngân hàng BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Standard Chartered Bank làm cơ sở cho các giao dịch phát sinh trong tương lai.

Đây là lần đầu Petrovietnam ký hợp đồng nguyên tắc ISDA với các ngân hàng quốc tế có chi nhánh tại Việt Nam. Việc ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng nhằm cân bằng và hạn chế các biến động, phòng ngừa rủi ro về lãi suất, tỷ giá chuyển đổi tiền tệ và giá cả hàng hóa, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động tài chính của Petrovietnam.
Theo Nhandan