Thứ tư,  27/10/2021

1,9 tỷ USD được ký kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)

Chiều 11-9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Quảng Tây (Trung Quốc). Tại Diễn đàn, 54 dự án hợp tác thương mại, đầu tư và tín dụng với tổng giá trị 1,9 tỷ USD đã được ký kết.Hiện Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Quảng Tây. Năm 2009, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là cao-su, dệt may, hàng nông, thủy sản....

Chiều 11-9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Quảng Tây (Trung Quốc). Tại Diễn đàn, 54 dự án hợp tác thương mại, đầu tư và tín dụng với tổng giá trị 1,9 tỷ USD đã được ký kết.

Hiện Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Quảng Tây. Năm 2009, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là cao-su, dệt may, hàng nông, thủy sản.
Theo Nhandan