Thứ tư,  23/06/2021

SCO bắt đầu cuộc tập trận "Sứ mệnh hòa bình – 2010"

Theo đài Tiếng nói nước Nga, ngày 13-9, quân đội các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) bắt đầu cuộc tập trận "Sứ mệnh hòa bình-2010" chống khủng bố lần thứ năm tại trường bắn Ma-tư-bu-lắc ở đông nam Ca-dắc-xtan.Tham gia cuộc tập trận có gần năm nghìn binh sĩ các nước thành viên SCO gồm Ca-dắc-xtan, Trung Quốc, Cư-rơ-gư-xtan, Nga và Tát-gi-ki-xtan. Hơn 300 thiết bị kỹ thuật, 60 máy bay và máy bay lên thẳng của Nga, Ca-dắc-xtan và Trung Quốc được huy động tham gia tập trận. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tình huống khẩn cấp và Bộ Nội vụ Ca-dắc-xtan. Nga có một nghìn binh sĩ, gần 130 xe thiết giáp, hơn 100 ô-tô các loại tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận kéo dài 17...

Theo đài Tiếng nói nước Nga, ngày 13-9, quân đội các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) bắt đầu cuộc tập trận “Sứ mệnh hòa bình-2010” chống khủng bố lần thứ năm tại trường bắn Ma-tư-bu-lắc ở đông nam Ca-dắc-xtan.

Tham gia cuộc tập trận có gần năm nghìn binh sĩ các nước thành viên SCO gồm Ca-dắc-xtan, Trung Quốc, Cư-rơ-gư-xtan, Nga và Tát-gi-ki-xtan. Hơn 300 thiết bị kỹ thuật, 60 máy bay và máy bay lên thẳng của Nga, Ca-dắc-xtan và Trung Quốc được huy động tham gia tập trận. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tình huống khẩn cấp và Bộ Nội vụ Ca-dắc-xtan. Nga có một nghìn binh sĩ, gần 130 xe thiết giáp, hơn 100 ô-tô các loại tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận kéo dài 17 ngày.
Theo Nhandan