Thứ hai,  21/06/2021

Chính phủ Ô-xtrây-li-a tuyên thệ nhậm chức

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-9, tại Tòa nhà Chính phủ ở Thủ đô Can-bơ-rơ, nữ Thủ tướng Giu-li-a Gi-lát và Chính phủ mới của Ô-xtrây-li-a đã tuyên thệ nhậm chức, nhiệm kỳ ba năm, trước sự chứng kiến của Tổng Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ.Cùng ngày, Tổng Toàn quyền đã phê chuẩn thành phần Chính phủ thứ 43 của Ô-xtrây-li-a do Công đảng lãnh đạo, gồm 19 bộ trưởng, mười bộ trưởng không bộ và 12 quốc vụ khanh. Như vậy, chỉ 24 ngày sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử ngày 21-8 vừa qua, Ô-xtrây-li-a lần đầu đã có một nữ dân cử nhậm chức thủ tướng.Theo hãng tin ABC, Chính phủ Công đảng sẽ có cuộc họp trước phiên họp QH đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 28-9. Kết quả khảo sát mới nhất do Newspoll công bố cho thấy, đa số cử tri Ô-xtrây-li-a tán thành quyết định của các nghị sĩ độc lập ủng hộ Công đảng lập chính phủ thiểu...

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-9, tại Tòa nhà Chính phủ ở Thủ đô Can-bơ-rơ, nữ Thủ tướng Giu-li-a Gi-lát và Chính phủ mới của Ô-xtrây-li-a đã tuyên thệ nhậm chức, nhiệm kỳ ba năm, trước sự chứng kiến của Tổng Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ.

Cùng ngày, Tổng Toàn quyền đã phê chuẩn thành phần Chính phủ thứ 43 của Ô-xtrây-li-a do Công đảng lãnh đạo, gồm 19 bộ trưởng, mười bộ trưởng không bộ và 12 quốc vụ khanh. Như vậy, chỉ 24 ngày sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử ngày 21-8 vừa qua, Ô-xtrây-li-a lần đầu đã có một nữ dân cử nhậm chức thủ tướng.

Theo hãng tin ABC, Chính phủ Công đảng sẽ có cuộc họp trước phiên họp QH đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 28-9. Kết quả khảo sát mới nhất do Newspoll công bố cho thấy, đa số cử tri Ô-xtrây-li-a tán thành quyết định của các nghị sĩ độc lập ủng hộ Công đảng lập chính phủ thiểu số.
Theo Nhandan