Thứ ba,  15/06/2021

Cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa I-xra-en và Pa-le-xtin

Theo Roi-tơ, ngày 14-9 tại khu nghỉ Sam En Sếch của Ai Cập trên bờ Biển Đỏ, đã diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu và Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát.Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn tham dự cuộc đàm phán này. Tại cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai, Bộ trưởng Clin-tơn gặp riêng Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu và Tổng thống Áp-bát, sau đó gặp chung hai người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập H.Da-ki cho biết, Ai Cập chỉ là nước đăng cai và không tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-tin. Việc xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây là chủ đề chính trong cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai này. Trước đó, ngày 13-9, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu tuyên bố I-xra-en không gia hạn ngừng xây dựng các khu định cư, hết hạn vào ngày 26-9 tới. Trưởng đoàn đàm phán Pa-le-xtin X.Ê-rê-cát cho rằng, việc tiếp tục tiến hành xây dựng các khu định cư dưới bất cứ hình thức nào cũng "phá vỡ các cuộc đàm phán". Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao...

Theo Roi-tơ, ngày 14-9 tại khu nghỉ Sam En Sếch của Ai Cập trên bờ Biển Đỏ, đã diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu và Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn tham dự cuộc đàm phán này. Tại cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai, Bộ trưởng Clin-tơn gặp riêng Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu và Tổng thống Áp-bát, sau đó gặp chung hai người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập H.Da-ki cho biết, Ai Cập chỉ là nước đăng cai và không tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-tin. Việc xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây là chủ đề chính trong cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai này. Trước đó, ngày 13-9, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu tuyên bố I-xra-en không gia hạn ngừng xây dựng các khu định cư, hết hạn vào ngày 26-9 tới. Trưởng đoàn đàm phán Pa-le-xtin X.Ê-rê-cát cho rằng, việc tiếp tục tiến hành xây dựng các khu định cư dưới bất cứ hình thức nào cũng “phá vỡ các cuộc đàm phán”. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Clin-tơn nêu rõ, cả I-xra-en và Pa-le-xtin cần phải hành động để giải quyết những bất đồng chung quanh vấn đề xây dựng các khu định cư trên vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin.
Theo Nhandan