Thứ sáu,  18/06/2021

Phát triển, môi trường và cải tổ LHQ là trọng tâm của Ðại hội đồng LHQ khóa 65

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 14-9, Chủ tịch Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 65 Giô-xép Đết nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình nghị sự của ĐHĐ LHQ khóa 65 là phát triển, môi trường và cải tổ cơ quan đa phương lớn nhất hành tinh này.Chủ tịch Đết chỉ rõ các lĩnh vực ưu tiên của ĐHĐ LHQ khóa 65 sẽ là thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), cải tổ LHQ và thúc đẩy phát triển bền vững thân thiện với môi trường. Ông nhấn mạnh, mặc dù nền kinh tế mới đây vừa rơi vào khủng hoảng nhưng các MDGs hiện đã ở trong tầm tay của nhân loại. Tuy nhiên, thế giới cần tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các nước trong cuộc chiến chống đói nghèo, tỷ lệ tử vong của trẻ em và sức khỏe các bà mẹ. ĐHĐ LHQ khóa 65 phải đạt được cam kết mạnh mẽ và kế hoạch hành động thật sự hiệu quả để bảo đảm nhân loại đạt được các mục tiêu MDGs đầy tham vọng đã được cộng đồng quốc tế nhất trí năm...

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 14-9, Chủ tịch Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 65 Giô-xép Đết nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình nghị sự của ĐHĐ LHQ khóa 65 là phát triển, môi trường và cải tổ cơ quan đa phương lớn nhất hành tinh này.

Chủ tịch Đết chỉ rõ các lĩnh vực ưu tiên của ĐHĐ LHQ khóa 65 sẽ là thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), cải tổ LHQ và thúc đẩy phát triển bền vững thân thiện với môi trường. Ông nhấn mạnh, mặc dù nền kinh tế mới đây vừa rơi vào khủng hoảng nhưng các MDGs hiện đã ở trong tầm tay của nhân loại. Tuy nhiên, thế giới cần tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các nước trong cuộc chiến chống đói nghèo, tỷ lệ tử vong của trẻ em và sức khỏe các bà mẹ. ĐHĐ LHQ khóa 65 phải đạt được cam kết mạnh mẽ và kế hoạch hành động thật sự hiệu quả để bảo đảm nhân loại đạt được các mục tiêu MDGs đầy tham vọng đã được cộng đồng quốc tế nhất trí năm 2000.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 65 cũng khẳng định, cộng đồng quốc tế cũng cần nỗ lực “phục hồi” nhằm đưa LHQ và ĐHĐ LHQ 192 thành viên trở lại vai trò trung tâm chi phối toàn cầu. Những thách thức mà thế giới hiện đang đối mặt có quy mô toàn cầu và cần giải pháp toàn cầu. Những hành động của LHQ cần phải có tính pháp lý rộng rãi và là kết quả của các tiến trình toàn diện. LHQ cần cải thiện các cơ chế thông tin, tư vấn, và hợp tác giữa LHQ và các nhà hành động khác cũng như các công cụ chi phối toàn cầu. Các nước thành viên LHQ cũng phải bảo đảm có hành động quyết định để cải tổ nội bộ LHQ, trong đó cải tổ Hội đồng Bảo an đóng vai trò quan trọng. Ông nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế các nước và toàn cầu. Biến đổi khí hậu, khả năng dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên và các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học là những thách thức môi trường tác động đến tất cả các nước. Vì vậy, cần các nỗ lực phối hợp của tất cả các nước. Điều quan trọng là nâng cao nhận thức về sự cần thiết các cơ cấu kinh tế tôn trọng hơn đối với môi trường và các thế hệ tương lai.
Theo Nhandan