Thứ bảy,  12/06/2021

Hội nghị ASSA lần thứ 26

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 26 được tổ chức. Tại hội nghị, đại diện 21 tổ chức an sinh xã hội thành viên của ASSA đã chia sẻ về hoạt động giữa các thành viên, thảo luận về việc kết nạp hai thành viên mới là Cam-pu-chia và Mi-an-ma, thảo luận về bản tin ASSA, kênh thông tin chung của hiệp hội.Ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chuyển giao chức Chủ tịch ASSA và ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao giữ chức Tổng Thư ký hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2011. Trong khuôn khổ hội nghị, một hội thảo về các biện pháp thu hồi nợ đọng BHXH đã được tổ chức với sự trình bày của các chuyên gia quốc tế. Hội nghị Hiệp hội ASSA lần thứ 27 sẽ được tổ chức tại Xin-ga-po vào tháng...

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 26 được tổ chức. Tại hội nghị, đại diện 21 tổ chức an sinh xã hội thành viên của ASSA đã chia sẻ về hoạt động giữa các thành viên, thảo luận về việc kết nạp hai thành viên mới là Cam-pu-chia và Mi-an-ma, thảo luận về bản tin ASSA, kênh thông tin chung của hiệp hội.

Ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chuyển giao chức Chủ tịch ASSA và ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao giữ chức Tổng Thư ký hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2011. Trong khuôn khổ hội nghị, một hội thảo về các biện pháp thu hồi nợ đọng BHXH đã được tổ chức với sự trình bày của các chuyên gia quốc tế. Hội nghị Hiệp hội ASSA lần thứ 27 sẽ được tổ chức tại Xin-ga-po vào tháng 3-2011.
Theo Nhandan