Thứ sáu,  18/06/2021

Việt Nam tham gia Hội nghị Bộ trưởng APEC về phát triển nguồn nhân lực

Sáng 16-9, Hội nghị Bộ trưởng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) về phát triển nguồn nhân lực diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, với chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy việc làm, thực hiện tăng trưởng bao dung". Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã tham gia hội nghị và có bài phát biểu về "Hệ thống an ninh xã hội ứng phó với suy thoái toàn cầu".Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề xuất bốn điểm, gồm: Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực - nguồn tài nguyên số một; hoàn thiện chính sách việc làm; nâng cao chất lượng người lao động và hoàn thiện hệ thống an sinh.Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đã chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, qua đó giúp chúng ta thấy được vai...
Sáng 16-9, Hội nghị Bộ trưởng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) về phát triển nguồn nhân lực diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy việc làm, thực hiện tăng trưởng bao dung”. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã tham gia hội nghị và có bài phát biểu về “Hệ thống an ninh xã hội ứng phó với suy thoái toàn cầu”.
Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề xuất bốn điểm, gồm: Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực – nguồn tài nguyên số một; hoàn thiện chính sách việc làm; nâng cao chất lượng người lao động và hoàn thiện hệ thống an sinh.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đã chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, qua đó giúp chúng ta thấy được vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết và khả năng ứng phó của hệ thống an ninh xã hội trong quá trình phát triển kinh tế và bảo đảm an toàn xã hội. Bộ trưởng nêu rõ: “Từ thực tế đã và đang diễn ra ở các nền kinh tế, tại hội nghị này chúng ta sẽ xem xét một cách toàn diện hơn, tìm ra những bài học kinh nghiệm tốt nhất để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và vận dụng một cách sáng tạo, tuân thủ những nguyên tắc chung nhưng phù hợp với trình độ phát triển, khả năng, đặc thù của mỗi nền kinh tế. Để hạn chế được những tiêu cực, cần xây dựng một hệ thống chính sách kinh tế, xã hội đồng bộ, tích cực và linh hoạt, trong đó nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời mở rộng sự tham gia của các đối tác xã hội”.

Theo Nhandan