Thứ năm,  24/06/2021

Bầu cử QH và cơ quan địa phương Thụy Ðiển

Theo Roi-tơ, ngày 19-9, cử tri Thụy Điển đi bỏ phiếu bầu QH và các cơ quan địa phương. Những công dân Thụy Điển sống ở nước ngoài đã bỏ phiếu giữa tháng 8. Cuộc tranh cử vào QH Thụy Điển lần này chủ yếu diễn ra giữa liên minh trung hữu cầm quyền của Thủ tướng P.Rên-phen và khối Xanh - Đỏ đối lập, do đảng Dân chủ Xã hội đứng đầu.Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, liên minh trung hữu được 49,9% số ý kiến ủng hộ và khối Xanh-Đỏ được 45,3% số ý kiến ủng hộ. Theo đó, nhiều khả năng liên minh trung hữu sẽ giành thắng lợi sít sao, để chiếm đa số cần thiết tại QH gồm 349 ghế. Nếu vậy, Thủ tướng Rên-phen sẽ trở thành lãnh đạo đầu tiên của liên minh trung hữu tái đắc cử chức thủ tướng. Liên minh trung hữu nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri vì triển vọng sáng sủa của nền kinh tế Thụy Điển sau khủng hoảng và chính sách cắt giảm thuế trong bốn năm qua. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ và...

Theo Roi-tơ, ngày 19-9, cử tri Thụy Điển đi bỏ phiếu bầu QH và các cơ quan địa phương. Những công dân Thụy Điển sống ở nước ngoài đã bỏ phiếu giữa tháng 8. Cuộc tranh cử vào QH Thụy Điển lần này chủ yếu diễn ra giữa liên minh trung hữu cầm quyền của Thủ tướng P.Rên-phen và khối Xanh – Đỏ đối lập, do đảng Dân chủ Xã hội đứng đầu.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, liên minh trung hữu được 49,9% số ý kiến ủng hộ và khối Xanh-Đỏ được 45,3% số ý kiến ủng hộ. Theo đó, nhiều khả năng liên minh trung hữu sẽ giành thắng lợi sít sao, để chiếm đa số cần thiết tại QH gồm 349 ghế. Nếu vậy, Thủ tướng Rên-phen sẽ trở thành lãnh đạo đầu tiên của liên minh trung hữu tái đắc cử chức thủ tướng. Liên minh trung hữu nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri vì triển vọng sáng sủa của nền kinh tế Thụy Điển sau khủng hoảng và chính sách cắt giảm thuế trong bốn năm qua. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ và đóng cửa vào 20 giờ địa phương (1 giờ sáng Việt Nam).
Theo Nhandan