Thứ sáu,  18/06/2021

Vê-nê-xu-ê-la lần thứ tư không chấp nhập Đại sứ Mỹ

Tân Hoa xã ngày 18-9 đưa tin từ Thủ đô Ca-ra-cát: Ngày 17-9, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết, một lần nữa, không chấp nhận việc Tổng thống B.Ô-ba-ma cử ông La-ry Pan-mơ làm Đại sứ mới của Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la.Đây là lần thứ tư Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la công khai không chấp nhận ông L.Pan-mơ do những bình luận không thân thiện của ông về đất nước Vê-nê-xu-ê-la. Phát biểu ý kiến trên kênh truyền hình Nhà nước, Tổng thống U.Cha-vết nói rằng, Vê-nê-xu-ê-la sẽ không bao giờ cho phép ông L.Pan-mơ vào nước này. Tổng thống U.Cha-vết đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Ni-cô-lát Ma-đu-rô gửi một bức thư cho Oa-sinh-tơn giải thích lý do tại sao Ca-ra-cát không chấp nhận ông...

Tân Hoa xã ngày 18-9 đưa tin từ Thủ đô Ca-ra-cát: Ngày 17-9, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết, một lần nữa, không chấp nhận việc Tổng thống B.Ô-ba-ma cử ông La-ry Pan-mơ làm Đại sứ mới của Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la.

Đây là lần thứ tư Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la công khai không chấp nhận ông L.Pan-mơ do những bình luận không thân thiện của ông về đất nước Vê-nê-xu-ê-la. Phát biểu ý kiến trên kênh truyền hình Nhà nước, Tổng thống U.Cha-vết nói rằng, Vê-nê-xu-ê-la sẽ không bao giờ cho phép ông L.Pan-mơ vào nước này. Tổng thống U.Cha-vết đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Ni-cô-lát Ma-đu-rô gửi một bức thư cho Oa-sinh-tơn giải thích lý do tại sao Ca-ra-cát không chấp nhận ông L.Pan-mơ.
Theo Nhandan