Thứ sáu,  18/06/2021

Việt Nam, một nhạc công quan trọng trong dàn nhạc quốc tế

Chào mừng lần thứ 65 Quốc khánh nước ta và 65 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Ban Biên tập Đài TNVN tổ chức cuộc thi "Bạn biết gì về Việt Nam" dành cho bạn nghe đài nước ngoài và kiều bào ta trên thế giới.Cuộc thi đã được bạn bè Việt Nam ở khắp các châu lục hưởng ứng. Trong số gần 200 bài dự thi của các cá nhân và tập thể từ 28 quốc gia, có những bài viết rất công phu như một "luận án" về Việt Nam, dài tới 80 trang, có người dự thi 77 tuổi và có em đang là học sinh trung học phổ thông. Nhiều tác giả còn đưa ra những nhận định và đánh giá về Việt Nam hiện tại và tương lai. Bạn Ga-ba Nu-hu ở Ni-giê (châu Phi) viết "Việt Nam là đất nước hòa bình. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một đất nước kiểu mẫu, một nhạc công quan trọng trong dàn nhạc các quốc gia trên thế giới trong mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, ngoại giao, truyền thông". Bạn Ha-ri-tô người In-đô-nê-xi-a còn...

Chào mừng lần thứ 65 Quốc khánh nước ta và 65 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Ban Biên tập Đài TNVN tổ chức cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam” dành cho bạn nghe đài nước ngoài và kiều bào ta trên thế giới.

Cuộc thi đã được bạn bè Việt Nam ở khắp các châu lục hưởng ứng. Trong số gần 200 bài dự thi của các cá nhân và tập thể từ 28 quốc gia, có những bài viết rất công phu như một “luận án” về Việt Nam, dài tới 80 trang, có người dự thi 77 tuổi và có em đang là học sinh trung học phổ thông. Nhiều tác giả còn đưa ra những nhận định và đánh giá về Việt Nam hiện tại và tương lai. Bạn Ga-ba Nu-hu ở Ni-giê (châu Phi) viết “Việt Nam là đất nước hòa bình. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một đất nước kiểu mẫu, một nhạc công quan trọng trong dàn nhạc các quốc gia trên thế giới trong mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, ngoại giao, truyền thông”. Bạn Ha-ri-tô người In-đô-nê-xi-a còn làm một bài thơ về Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội.

Giải nhất cuộc thi đã được trao cho một bạn người Nhật Bản, giải nhì là một bạn người Ma-rốc và giải ba thuộc về một người In-đô-nê-xi-a.
Theo Nhandan