Thứ ba,  15/06/2021

Hội nghị đại biểu Ðảng Lao động Triều Tiên

Các hãng tin THX, Roi-tơ, BBC ngày 21-9 đưa lại tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tiến hành Hội nghị đại biểu toàn quốc tại Bình Nhưỡng vào ngày 28-9.Hãng KCNA dẫn thông báo của Ủy ban trù bị Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, các đảng bộ các cấp đã tiến hành bầu đại biểu đi dự hội nghị. Thông báo nêu rõ, theo quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên công bố ngày 23-6, hội nghị sẽ bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Hội nghị được tổ chức nhằm đáp ứng "những yêu cầu mới đối với sự phát triển của đảng trong bối cảnh sự nghiệp cách mạng của đất nước và nỗ lực xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh đã bước vào kỷ nguyên quyết...

Các hãng tin THX, Roi-tơ, BBC ngày 21-9 đưa lại tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tiến hành Hội nghị đại biểu toàn quốc tại Bình Nhưỡng vào ngày 28-9.

Hãng KCNA dẫn thông báo của Ủy ban trù bị Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, các đảng bộ các cấp đã tiến hành bầu đại biểu đi dự hội nghị. Thông báo nêu rõ, theo quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên công bố ngày 23-6, hội nghị sẽ bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Hội nghị được tổ chức nhằm đáp ứng “những yêu cầu mới đối với sự phát triển của đảng trong bối cảnh sự nghiệp cách mạng của đất nước và nỗ lực xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh đã bước vào kỷ nguyên quyết định”.
Theo Nhandan