Thứ hai,  14/06/2021

Nhóm bộ tứ kêu gọi I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư

Theo Roi-tơ, ngày 21-9, Nhóm "bộ tứ" bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông (gồm LHQ, Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và Nga) kêu gọi I-xra-en kéo dài việc ngừng xây dựng các khu định cư ở khu Bờ Tây, coi việc này có ảnh hưởng tích cực đối với cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.Nhóm bộ tứ tái khẳng định ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình trong vòng một năm. Trong khi đó, Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát cho biết, cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với I-xra-en sẽ phụ thuộc vào việc I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư. Nếu I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư thì Pa-le-xtin sẽ tiến hành đàm phán và nếu không ngừng thì Pa-le-xtin cũng sẽ không đàm...

Theo Roi-tơ, ngày 21-9, Nhóm “bộ tứ” bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông (gồm LHQ, Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và Nga) kêu gọi I-xra-en kéo dài việc ngừng xây dựng các khu định cư ở khu Bờ Tây, coi việc này có ảnh hưởng tích cực đối với cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Nhóm bộ tứ tái khẳng định ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình trong vòng một năm. Trong khi đó, Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát cho biết, cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với I-xra-en sẽ phụ thuộc vào việc I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư. Nếu I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư thì Pa-le-xtin sẽ tiến hành đàm phán và nếu không ngừng thì Pa-le-xtin cũng sẽ không đàm phán.
Theo Nhandan