Thứ sáu,  25/06/2021

Pháp báo động về nguy cơ khủng bố

Theo Roi-tơ, trong cuộc gặp giới báo chí tại Pa-ri ngày 20-9, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bri-xơ Oóc-tơ-phơ cho biết, Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ thật sự từ chủ nghĩa khủng bố và vì vậy Chính phủ phải nâng mức báo động lên mầu đỏ, nhằm nâng cao cảnh giác.Mầu đỏ là mức cao thứ hai trong thang báo động, sau mầu đỏ tươi. Hiện Pháp đã huy động tất cả các phương tiện cần thiết để ngăn chặn hành động khủng bố. Theo nhà chức trách Pháp, họ đã nhận được thông tin từ phía An-giê-ri cảnh báo rằng, nhóm khủng bố An Kê-đa ở Bắc Phi lên kế hoạch đánh bom liều chết trong hệ thống tàu điện ngầm ở Pa-ri. Mới đây đã có những đe dọa đánh bom nhằm vào Tháp Ép-phen và một ga tàu điện ngầm ở Pa-ri.Cùng ngày, Chính phủ Pháp cho biết, nước này đã đưa hàng chục chuyên gia quân sự tới Ni-giê nhằm xác định vị trí mà nhóm khủng bố An Kê-đa ở Bắc Phi, được gọi là AQIM, đang giam giữ bảy con tin nước ngoài, trong đó có năm công dân Pháp làm...

Theo Roi-tơ, trong cuộc gặp giới báo chí tại Pa-ri ngày 20-9, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bri-xơ Oóc-tơ-phơ cho biết, Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ thật sự từ chủ nghĩa khủng bố và vì vậy Chính phủ phải nâng mức báo động lên mầu đỏ, nhằm nâng cao cảnh giác.

Mầu đỏ là mức cao thứ hai trong thang báo động, sau mầu đỏ tươi. Hiện Pháp đã huy động tất cả các phương tiện cần thiết để ngăn chặn hành động khủng bố. Theo nhà chức trách Pháp, họ đã nhận được thông tin từ phía An-giê-ri cảnh báo rằng, nhóm khủng bố An Kê-đa ở Bắc Phi lên kế hoạch đánh bom liều chết trong hệ thống tàu điện ngầm ở Pa-ri. Mới đây đã có những đe dọa đánh bom nhằm vào Tháp Ép-phen và một ga tàu điện ngầm ở Pa-ri.

Cùng ngày, Chính phủ Pháp cho biết, nước này đã đưa hàng chục chuyên gia quân sự tới Ni-giê nhằm xác định vị trí mà nhóm khủng bố An Kê-đa ở Bắc Phi, được gọi là AQIM, đang giam giữ bảy con tin nước ngoài, trong đó có năm công dân Pháp làm việc tại mỏ khai thác u-ra-ni ở A-lít của Ni-giê bị bắt cóc tuần trước.
Theo Nhandan