Thứ hai,  21/06/2021

Sở hữu trí tuệ là chìa khóa phát triển của mọi quốc gia

Đại hội đồng hằng năm lần thứ 48 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) khai mạc ngày 20-9 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), với chủ đề: Đổi mới, Tăng trưởng và Phát triển: Vai trò của sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của các quốc gia thành viên.Khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc WIPO Phran-sít Gu-ri nhấn mạnh, đổi mới là trung tâm để phát triển kinh tế và tạo việc làm, là chìa khóa cạnh tranh của các nước, các nền công nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân. Đó là quá trình để tìm ra giải pháp cho các thách thức kinh tế, xã hội. Do vậy, đổi mới đòi hỏi phải có "sở hữu trí tuệ". Đại diện Hiệp hội ASEAN, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu ý kiến, nêu rõ, sáng tạo, đổi mới và bền vững giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới ngày nay. ASEAN hưởng ứng tích cực chủ đề của hội nghị này. ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện Kế hoạch hành động về Quyền sở hữu trí tuệ năm...

Đại hội đồng hằng năm lần thứ 48 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) khai mạc ngày 20-9 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), với chủ đề: Đổi mới, Tăng trưởng và Phát triển: Vai trò của sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của các quốc gia thành viên.

Khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc WIPO Phran-sít Gu-ri nhấn mạnh, đổi mới là trung tâm để phát triển kinh tế và tạo việc làm, là chìa khóa cạnh tranh của các nước, các nền công nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân. Đó là quá trình để tìm ra giải pháp cho các thách thức kinh tế, xã hội. Do vậy, đổi mới đòi hỏi phải có “sở hữu trí tuệ”.

Đại diện Hiệp hội ASEAN, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu ý kiến, nêu rõ, sáng tạo, đổi mới và bền vững giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới ngày nay. ASEAN hưởng ứng tích cực chủ đề của hội nghị này. ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện Kế hoạch hành động về Quyền sở hữu trí tuệ năm 2004-2010 nhằm thúc đẩy phát triển, thương mại và bảo vệ tài sản trí tuệ. ASEAN tin tưởng mối quan hệ tích cực vì lợi ích chung giữa WIPO và ASEAN sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.
Theo Nhandan