Thứ ba,  22/06/2021

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam và Pa-le-xtin

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế quốc gia Pa-le-xtin Ha-xan A-bu Líp-đét nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Hiện nay, do thiếu thông tin của nhau nên quan hệ thương mại giữa hai nước chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước gặp nhiều khó khăn do phải thông qua nước thứ ba.Việt Nam và Pa-le-xtin đều có những lợi thế riêng, có nhiều tiềm năng hợp tác lâu dài, bổ sung cùng phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất lương thực, chế biến thực phẩm. Do đó, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hai bên cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, doanh nghiệp; khuyến khích tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại; nghiên cứu, xem xét khả năng đàm phán và ký các hiệp định khung, hiệp định hợp tác kinh tế, tài...

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế quốc gia Pa-le-xtin Ha-xan A-bu Líp-đét nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Hiện nay, do thiếu thông tin của nhau nên quan hệ thương mại giữa hai nước chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước gặp nhiều khó khăn do phải thông qua nước thứ ba.

Việt Nam và Pa-le-xtin đều có những lợi thế riêng, có nhiều tiềm năng hợp tác lâu dài, bổ sung cùng phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất lương thực, chế biến thực phẩm.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hai bên cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, doanh nghiệp; khuyến khích tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại; nghiên cứu, xem xét khả năng đàm phán và ký các hiệp định khung, hiệp định hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư, vận tải…; xem xét khả năng hợp tác đầu tư trực tiếp trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, cũng như khả năng hợp tác ba bên giữa Việt Nam – Pa-le-xtin – Trung Á/châu Phi…

* Cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Ha-xan A-bu Líp-đét đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp và thương mại giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Kinh tế quốc gia Pa-le-xtin.
Theo Nhandan