Thứ ba,  22/06/2021

Hơn 100 nước phê chuẩn Nghị định thư bổ sung NPT

Theo tin từ trụ sở LHQ tại Niu Oóc (Mỹ) ngày 21-9, hơn 100 nước đã ký kết, phê chuẩn hoặc thừa nhận Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) và Nghị định thư bổ sung của văn kiện này.Điều này cho phép Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quyền tiếp cận lớn hơn đối với chương trình hạt nhân của các nước. Tổng Giám đốc IAEA Y.A-ma-nô cho biết, Ru-an-đa và Xoa-di-len là nước thứ 101 và 102 phê chuẩn Nghị định thư bổ sung của NPT. Trong khi đó, tại Đại hội thường niên đang diễn ra ở Thủ đô Viên của Áo, Tổng Giám đốc IAEA A-ma-nô đã kêu gọi 18 nước chưa ký hoặc chưa phê chuẩn NPT sớm tham gia hiệp ước.Nghị định thư bổ sung là một công cụ cơ bản để IAEA cung cấp những cơ sở không chỉ bảo đảm các vật liệu hạt nhân đã khai báo được sử dụng đúng mục đích hòa bình mà còn cả đối với những vật liệu hạt nhân chưa kê khai ở các nước theo các hiệp định bảo đảm hạt nhân toàn...

Theo tin từ trụ sở LHQ tại Niu Oóc (Mỹ) ngày 21-9, hơn 100 nước đã ký kết, phê chuẩn hoặc thừa nhận Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) và Nghị định thư bổ sung của văn kiện này.

Điều này cho phép Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quyền tiếp cận lớn hơn đối với chương trình hạt nhân của các nước. Tổng Giám đốc IAEA Y.A-ma-nô cho biết, Ru-an-đa và Xoa-di-len là nước thứ 101 và 102 phê chuẩn Nghị định thư bổ sung của NPT. Trong khi đó, tại Đại hội thường niên đang diễn ra ở Thủ đô Viên của Áo, Tổng Giám đốc IAEA A-ma-nô đã kêu gọi 18 nước chưa ký hoặc chưa phê chuẩn NPT sớm tham gia hiệp ước.

Nghị định thư bổ sung là một công cụ cơ bản để IAEA cung cấp những cơ sở không chỉ bảo đảm các vật liệu hạt nhân đã khai báo được sử dụng đúng mục đích hòa bình mà còn cả đối với những vật liệu hạt nhân chưa kê khai ở các nước theo các hiệp định bảo đảm hạt nhân toàn diện.
Theo Nhandan