Thứ hai,  21/06/2021

Vê-nê-xu-ê-la chuẩn bị bầu cử Quốc hội

Theo các nguồn tin nước ngoài, đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (XHCNTN) cầm quyền ở Vê-nê-xu-ê-la đang đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử QH gồm 165 ghế và 12 nghị sĩ trong QH Mỹ la-tinh vào ngày 26-9.Tại Thủ đô Ca-ra-cát và các địa phương diễn ra hàng loạt cuộc tập hợp của các cử tri nghe đại diện các đảng trình bày chính sách của mình. Liên minh thống nhất dân chủ (TNDC) đối lập, lực lượng đã tẩy chay cuộc bầu cử QH năm 2005, nay đang cố gắng để có đại biểu tại QH mới, nhiệm kỳ năm năm.Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, đảng XHCNTN luôn được sự ủng hộ nhiều gấp hai lần Liên minh TNDC. Phát biểu ý kiến với các cử tri ủng hộ tại Ca-ra-cát ngày 22-9, Tổng thống U. Cha-vết nêu rõ rằng, ông tin tưởng đảng XHCNTN sẽ giành được đa số tại QH mới. Mục tiêu của đảng là cuộc bầu cử tổng thống vào năm...

Theo các nguồn tin nước ngoài, đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (XHCNTN) cầm quyền ở Vê-nê-xu-ê-la đang đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử QH gồm 165 ghế và 12 nghị sĩ trong QH Mỹ la-tinh vào ngày 26-9.

Tại Thủ đô Ca-ra-cát và các địa phương diễn ra hàng loạt cuộc tập hợp của các cử tri nghe đại diện các đảng trình bày chính sách của mình. Liên minh thống nhất dân chủ (TNDC) đối lập, lực lượng đã tẩy chay cuộc bầu cử QH năm 2005, nay đang cố gắng để có đại biểu tại QH mới, nhiệm kỳ năm năm.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, đảng XHCNTN luôn được sự ủng hộ nhiều gấp hai lần Liên minh TNDC. Phát biểu ý kiến với các cử tri ủng hộ tại Ca-ra-cát ngày 22-9, Tổng thống U. Cha-vết nêu rõ rằng, ông tin tưởng đảng XHCNTN sẽ giành được đa số tại QH mới. Mục tiêu của đảng là cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012.
Theo Nhandan