Chủ nhật,  13/06/2021

Mỹ thừa nhận khó khăn trong chống khủng bố

Theo THX, tại cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 22-9, Bộ trưởng An ninh nội địa Gia-nét Na-pô-li-ta-nô thừa nhận, các cơ quan quyền lực Mỹ ngày càng khó phát hiện các nguy cơ khủng bố tiềm ẩn ngay trên nước Mỹ.Mạng lưới An Kê-đa đã thay đổi chiến thuật hoạt động khủng bố, thực hiện các cuộc tiến công quy mô nhỏ thường xuyên hơn bên trong nước Mỹ và nhằm vào nhiều nhóm đối tượng. Giám đốc Cục Điều tra LB Rô-bớt Muy-lơ cho biết, từ năm 2006, An Kê-đa tìm cách chiêu mộ thành viên là người Mỹ và phương Tây khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật cũng như cộng đồng tình báo khó phát hiện nguy cơ khủng bố. Đây là nguy cơ an ninh mới đối với nước Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa của Thượng viện Mỹ Lây-bơ-man, từ năm 2009 đến nay đã có ít nhất 63 công dân Mỹ và những người sống ở Mỹ bị bắt và bị kết tội tiến hành khủng bố ở Mỹ và những nơi khác.* Bộ Ngoại giao Pháp ngày 22-9 xác nhận, ba thủy thủ Pháp...

Theo THX, tại cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 22-9, Bộ trưởng An ninh nội địa Gia-nét Na-pô-li-ta-nô thừa nhận, các cơ quan quyền lực Mỹ ngày càng khó phát hiện các nguy cơ khủng bố tiềm ẩn ngay trên nước Mỹ.

Mạng lưới An Kê-đa đã thay đổi chiến thuật hoạt động khủng bố, thực hiện các cuộc tiến công quy mô nhỏ thường xuyên hơn bên trong nước Mỹ và nhằm vào nhiều nhóm đối tượng. Giám đốc Cục Điều tra LB Rô-bớt Muy-lơ cho biết, từ năm 2006, An Kê-đa tìm cách chiêu mộ thành viên là người Mỹ và phương Tây khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật cũng như cộng đồng tình báo khó phát hiện nguy cơ khủng bố. Đây là nguy cơ an ninh mới đối với nước Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa của Thượng viện Mỹ Lây-bơ-man, từ năm 2009 đến nay đã có ít nhất 63 công dân Mỹ và những người sống ở Mỹ bị bắt và bị kết tội tiến hành khủng bố ở Mỹ và những nơi khác.

* Bộ Ngoại giao Pháp ngày 22-9 xác nhận, ba thủy thủ Pháp làm việc tại chiếc tàu Buốc-bông A-lếch-xan-đrê thuộc Công ty dịch vụ biển của Pháp đã bị bọn khủng bố bắt cóc tại vùng biển Ni-giê-ri-a. 13 thủy thủ khác trên tàu này vẫn an toàn. Tuần trước, một nhánh An Kê-đa ở Bắc Phi (AQIM) đã bắt cóc năm người Pháp và hai người châu Phi làm việc cho một công ty Pháp ở Ni-giê.
Theo Nhandan