Thứ năm,  24/06/2021

Hội nghị đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên

Tuần qua, hãng Thông tấn T.Ư Triều Tiên (KCNA) đưa tin, “Đảng Lao động Triều Tiên quyết định triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc vào ngày 28-9 tại Thủ đô Bình Nhưỡng để bầu ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng”. Theo KCNA, đây là “một hội nghị mang tính lịch sử”, là sự kiện chính trị lớn nhất trong ba thập niên qua ở nước này.Hãng KCNA dẫn thông báo của Ủy ban trù bị Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, đảng bộ các cấp đã tiến hành bầu đại biểu đi dự hội nghị. Bản tin này cũng cho biết, tất cả các đảng bộ của tỉnh và huyện đã bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-il là Chủ tịch của hội nghị sắp tới.Thông báo nêu rõ, theo quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên công bố ngày 23-6, Hội nghị sẽ bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Hội nghị được tổ chức nhằm đáp ứng “những yêu cầu mới đối với sự phát triển của Đảng Lao động Triều Tiên trong bối cảnh sự nghiệp cách mạng của đất...

Tuần qua, hãng Thông tấn T.Ư Triều Tiên (KCNA) đưa tin, “Đảng Lao động Triều Tiên quyết định triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc vào ngày 28-9 tại Thủ đô Bình Nhưỡng để bầu ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng”. Theo KCNA, đây là “một hội nghị mang tính lịch sử”, là sự kiện chính trị lớn nhất trong ba thập niên qua ở nước này.

Hãng KCNA dẫn thông báo của Ủy ban trù bị Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, đảng bộ các cấp đã tiến hành bầu đại biểu đi dự hội nghị. Bản tin này cũng cho biết, tất cả các đảng bộ của tỉnh và huyện đã bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-il là Chủ tịch của hội nghị sắp tới.

Thông báo nêu rõ, theo quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên công bố ngày 23-6, Hội nghị sẽ bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Hội nghị được tổ chức nhằm đáp ứng “những yêu cầu mới đối với sự phát triển của Đảng Lao động Triều Tiên trong bối cảnh sự nghiệp cách mạng của đất nước và nỗ lực xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh đã bước vào kỷ nguyên quyết định”.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị quan trọng này vào đầu tháng 9, tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn. Các quan chức cấp cao Triều Tiên khẳng định với các cơ quan truyền thông quốc tế ở Bình Nhưỡng rằng hội nghị bị hoãn lại là do Chính phủ Triều Tiên phải đối phó hậu quả của trận lũ lụt và bão lớn vừa xảy ra gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10-10-1945 và tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào tháng 8-1946. Đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã triệu tập sáu kỳ Đại hội và hai Hội nghị đại biểu toàn quốc. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Triều Tiên được triệu tập sau 44 năm kể từ Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ hai năm 1966, đồng thời là sự kiện chính trị lớn nhất trong 30 năm qua kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu Đảng Lao động Triều Tiên năm 1980.

Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng Lao động Triều Tiên lần này nhận được sự quan tâm sâu sắc của nhân dân Triều Tiên và sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Nhất là trong các vấn đề kiện toàn cơ cấu tổ chức Đảng, tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng, xác định quy hoạch phát triển của đất nước từ nay về sau…

Ông Kim Jong-il được Đại hội lần thứ sáu Đảng Lao động Triều Tiên bầu chọn là hạt nhân lãnh đạo của Đảng; được xác nhận là người kế nhiệm cha mình là Chủ tịch Kim Nhật Thành (mất năm 1994). Ngày 8-10-1997, ông Kim Jong-il nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và giữ cương vị này cho đến nay. Ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban quốc phòng CHDCND Triều Tiên từ tháng 4-1993, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên từ tháng 4-1992.
Đảng Lao động Triều Tiên là đảng duy nhất cầm quyền tại CHDCND Triều Tiên, lấy tư tưởng Chủ thể làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Theo quy định trong Điều lệ của Đảng Lao động Triều Tiên, giữa các kỳ Đại hội, Đảng có thể tiến hành hội nghị đại biểu toàn quốc để thảo luận và quyết định những công việc quan trọng liên quan đường lối, chính sách và nhân sự của Đảng.
Theo Nhandan