Thứ hai,  21/06/2021

Ðại hội Công đảng Anh

Sau bốn vòng bỏ phiếu, Đại hội Công đảng Anh diễn ra ngày 25-9 ở thành phố Man-che-xtơ, ông Ét Mi-li-ban (trong ảnh) đã được bầu làm thủ lĩnh mới của Công đảng, thay thế người anh trai của mình.Phát biểu ý kiến sau khi giành chiến thắng, ông Ét Mi-li-ban cam kết thúc đẩy sự đoàn kết trong đảng để tiến lên phía trước. Các vấn đề Công đảng cần hiểu những vấn đề cử tri mong muốn, như vấn đề tiền lương, nhập cư và nhà ở.Ông Ét Mi-li-ban, 40 tuổi, từng là Bộ trưởng phụ trách năng lượng trong Chính phủ của Thủ tướng Gô-đơn Brao, nhận được sự ủng hộ của các nghiệp đoàn lớn tại...

Sau bốn vòng bỏ phiếu, Đại hội Công đảng Anh diễn ra ngày 25-9 ở thành phố Man-che-xtơ, ông Ét Mi-li-ban (trong ảnh) đã được bầu làm thủ lĩnh mới của Công đảng, thay thế người anh trai của mình.

Phát biểu ý kiến sau khi giành chiến thắng, ông Ét Mi-li-ban cam kết thúc đẩy sự đoàn kết trong đảng để tiến lên phía trước. Các vấn đề Công đảng cần hiểu những vấn đề cử tri mong muốn, như vấn đề tiền lương, nhập cư và nhà ở.

Ông Ét Mi-li-ban, 40 tuổi, từng là Bộ trưởng phụ trách năng lượng trong Chính phủ của Thủ tướng Gô-đơn Brao, nhận được sự ủng hộ của các nghiệp đoàn lớn tại Anh.
Theo Nhandan