Thứ ba,  22/06/2021

Cần phải cải tổ LHQ

Theo tin từ Niu Oóc, tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ khóa 65, nhiều đại biểu đã đề cập vấn đề cải tổ LHQ để thực hiện các mục tiêu mà nhân loại đang trông chờ. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA), Đại hội đồng và cơ chế gìn giữ hòa bình của LHQ, với lý do LHQ là tổ chức đa phương duy nhất có thể đối phó với những thách thức toàn cầu, như những thảm họa thiên nhiên và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.Các nhà lãnh đạo ở châu Phi cho rằng, HĐBA LHQ phải được cải tổ về cơ cấu và hình thức hoạt động để bảo đảm có thể xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu đa dạng, phức tạp và quan trọng nhất. LHQ cũng cần bảo đảm sự minh bạch và trách nhiệm. Họ nêu rõ, từ chỗ chỉ có 51 nước thành viên năm 1945, nay đã lên tới 192 nước, nhưng cơ cấu HĐBA hầu như không thay đổi. HĐBA cần có thêm nhiều đại diện hơn của các khu vực và...

Theo tin từ Niu Oóc, tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ khóa 65, nhiều đại biểu đã đề cập vấn đề cải tổ LHQ để thực hiện các mục tiêu mà nhân loại đang trông chờ. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA), Đại hội đồng và cơ chế gìn giữ hòa bình của LHQ, với lý do LHQ là tổ chức đa phương duy nhất có thể đối phó với những thách thức toàn cầu, như những thảm họa thiên nhiên và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.

Các nhà lãnh đạo ở châu Phi cho rằng, HĐBA LHQ phải được cải tổ về cơ cấu và hình thức hoạt động để bảo đảm có thể xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu đa dạng, phức tạp và quan trọng nhất. LHQ cũng cần bảo đảm sự minh bạch và trách nhiệm. Họ nêu rõ, từ chỗ chỉ có 51 nước thành viên năm 1945, nay đã lên tới 192 nước, nhưng cơ cấu HĐBA hầu như không thay đổi. HĐBA cần có thêm nhiều đại diện hơn của các khu vực và sự nổi lên của các cường quốc mới.

Theo Nhandan