Thứ sáu,  18/06/2021

Thắng lợi quan trọng của cuộc cách mạng Bô-li-va ở Vê-nê-xu-ê-la

Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường mừng thắng lợi của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền tại cuộc bầu cử QH ngày 26-9. Hội đồng bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la công bố kết quả cuộc bầu cử QH nước này, theo đó, PSUV giành được ít nhất 90 ghế trong tổng số 165 ghế QH, tiếp tục lãnh đạo đất nước.Tổng thống U.Cha-vết tuyên bố đây là thắng lợi quan trọng của nền dân chủ Vê-nê-xu-ê-la. Kết quả bầu cử phản ánh niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân Vê-nê-xu-ê-la đối với những cải cách chính trị, kinh tế - xã hội do Tổng thống U. Cha-vết khởi xướng và kiên trì thực hiện nhằm đưa đất nước tiến theo con đường "CNXH thế kỷ 21".Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 1999, Tổng thống U.Cha-vết đã phát động cuộc cách mạng mang tên người anh hùng giải phóng dân tộc X.Bô-li-va nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ tiến bộ, xóa bỏ nghèo đói, bất công ở quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản mà tỷ lệ người nghèo chiếm tới hơn...

Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường mừng thắng lợi của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền tại cuộc bầu cử QH ngày 26-9. Hội đồng bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la công bố kết quả cuộc bầu cử QH nước này, theo đó, PSUV giành được ít nhất 90 ghế trong tổng số 165 ghế QH, tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Tổng thống U.Cha-vết tuyên bố đây là thắng lợi quan trọng của nền dân chủ Vê-nê-xu-ê-la. Kết quả bầu cử phản ánh niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân Vê-nê-xu-ê-la đối với những cải cách chính trị, kinh tế – xã hội do Tổng thống U. Cha-vết khởi xướng và kiên trì thực hiện nhằm đưa đất nước tiến theo con đường “CNXH thế kỷ 21”.

Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 1999, Tổng thống U.Cha-vết đã phát động cuộc cách mạng mang tên người anh hùng giải phóng dân tộc X.Bô-li-va nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ tiến bộ, xóa bỏ nghèo đói, bất công ở quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản mà tỷ lệ người nghèo chiếm tới hơn 50% số dân; sử dụng nguồn lợi to lớn từ dầu khí đầu tư cho các chương trình xã hội, cải thiện mức sống của các tầng lớp nhân dân lao động và tăng cường hợp tác liên kết khu vực. Các chính sách tiến bộ của Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la do Tổng thống U.Cha-vết đứng đầu ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân lao động và các lực lượng dân chủ tiến bộ ở khu vực Mỹ la-tinh.

Hơn mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống U.Cha-vết và PSUV, Vê-nê-xu-ê-la đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, mang lại những đổi thay sâu sắc, tích cực. Kinh tế Vê-nê-xu-ê-la liên tục tăng trưởng cao trong những năm vừa qua: Năm 2005, đạt mức tăng trưởng 9,1%; năm 2006, đạt 9,6% mức cao nhất khu vực Mỹ la-tinh và năm 2007 đạt hơn 8,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12.800 USD. Nhờ phát triển kinh tế và các chính sách xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt: tỷ lệ người nghèo giảm từ 50,4% xuống còn 33,07%; tỷ lệ tử vong của trẻ em giảm từ 2,14% xuống 1,39%; thất nghiệp giảm từ 16,6% xuống 6,3%. Mức lương tối thiểu tăng từ 100 nghìn bô-li-va lên 614 nghìn bô-li-va (286 USD) mức cao nhất khu vực Mỹ la-tinh; sức mua trong dân tăng 400%; lạm phát trung bình 18,4% so với 59,4% trước khi Tổng thống Cha-vết lên nắm quyền. Với sự giúp đỡ của Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la đã hoàn thành chương trình xóa nạn mù chữ và đang phấn đấu phổ cập tiểu học. Nhà nước dành cho ngân sách giáo dục 20% tổng chi ngân sách. Học sinh các cấp đến trường không phải đóng học phí, kể cả bậc đại học. Hàng triệu lượt người được khám, chữa bệnh miễn phí… Vai trò và vị thế của Vê-nê-xu-ê-la trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được củng cố và nâng cao. Những thành tựu quan trọng này là điều kiện tiên quyết để nhân dân Vê-nê-xu-ê-la luôn đứng về phía Tổng thống U.Cha-vết và Đảng PSUV.

Trong cuộc bầu cử QH năm 2005, PSUV đã giành đa số ghế kiểm soát tại QH, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân lao động với chính sách tiến bộ của Tổng thống U.Cha-vết. Tuy nhiên, tại cuộc bầu cử QH lần này, PSUV phải đối mặt một số thách thức do tác động khủng hoảng tài chính thế giới, tăng trưởng kinh tế Vê-nê-xu-ê-la có dấu hiệu giảm sút, lạm phát tăng và tội phạm chưa được đẩy lùi. Lực lượng đối lập cũng thay đổi chiến thuật, liên kết với nhau trong liên minh “Dân chủ thống nhất”, dùng nhiều thủ đoạn như vu cáo, xuyên tạc các chính sách tiến bộ của Chính phủ và tổ chức các cuộc biểu tình, đình công gây trở ngại cho cuộc cải cách kinh tế – xã hội, thậm chí tiến hành các hoạt động chống phá, kích động nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống U.Cha-vết.

Thắng lợi của PSUV và công cuộc cải cách Vê-nê-xu-ê-la cổ vũ và góp phần thúc đẩy phong trào cánh tả và các lực lượng dân tộc, dân chủ, tiến bộ ở Mỹ la-tinh và trên thế giới vững vàng, kiên định trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng cao đẹp.
Theo Nhandan