Thứ ba,  22/06/2021

I-xra-en muốn duy trì đàm phán với Pa-le-xtin

Theo THX, sau khi lệnh đình chỉ hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái của I-xra-en tại khu Bờ Tây trong 10 tháng hết hiệu lực từ ngày 26-9, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đang xem xét một số lựa chọn thay thế để duy trì tiến trình đàm phán với Pa-le-xtin và kêu gọi Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát tiếp tục đàm phán hòa bình.Các nguồn tin từ Chính phủ I-xra-en cho rằng, I-xra-en và Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin (PNA) có thể sẽ đạt một thỏa thuận về việc tạm ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái trước ngày 4-10, khi Ủy ban giám sát của Liên đoàn A-rập (AL) nhóm họp để quyết định có tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin hay không, sau khi lệnh trên hết hiệu lực.Trong khi đó, Tổng thống Áp-bát kêu gọi ông Nê-ta-ni-a-hu áp đặt trở lại lệnh đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái, khẳng định đây là con đường duy nhất để các cuộc hòa đàm thành...

Theo THX, sau khi lệnh đình chỉ hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái của I-xra-en tại khu Bờ Tây trong 10 tháng hết hiệu lực từ ngày 26-9, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đang xem xét một số lựa chọn thay thế để duy trì tiến trình đàm phán với Pa-le-xtin và kêu gọi Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát tiếp tục đàm phán hòa bình.

Các nguồn tin từ Chính phủ I-xra-en cho rằng, I-xra-en và Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin (PNA) có thể sẽ đạt một thỏa thuận về việc tạm ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái trước ngày 4-10, khi Ủy ban giám sát của Liên đoàn A-rập (AL) nhóm họp để quyết định có tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin hay không, sau khi lệnh trên hết hiệu lực.

Trong khi đó, Tổng thống Áp-bát kêu gọi ông Nê-ta-ni-a-hu áp đặt trở lại lệnh đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái, khẳng định đây là con đường duy nhất để các cuộc hòa đàm thành công.
Theo Nhandan