Thứ hai,  21/06/2021

Hội thảo khu vực về chống phổ biến vũ khí hàng loạt

Ngày 28-9, Hội thảo khu vực Đông - Nam Á về thực hiện Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an LHQ về chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, do Bộ Ngoại giao phối hợp LHQ tổ chức, đã khai mạc tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 1-10.Đại diện các nước Đông - Nam Á, Văn phòng Các vấn đề giải trừ quân bị của LHQ, Liên hiệp châu Âu (EU), đại sứ một số nước tại Hà Nội đã tham dự Hội thảo. Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội ASEAN. Đây là hội thảo khu vực lần thứ bảy kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết này của LHQ từ năm 2008.Nghị quyết 1540 được thông qua ngày 28-4-2004, quy định tất cả các nước có trách nhiệm không hoặc từ chối tham gia cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào cho các kế hoạch phát triển, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Tất cả các quốc gia đồng thời phải kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển các loại vũ...

Ngày 28-9, Hội thảo khu vực Đông – Nam Á về thực hiện Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an LHQ về chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, do Bộ Ngoại giao phối hợp LHQ tổ chức, đã khai mạc tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 1-10.

Đại diện các nước Đông – Nam Á, Văn phòng Các vấn đề giải trừ quân bị của LHQ, Liên hiệp châu Âu (EU), đại sứ một số nước tại Hà Nội đã tham dự Hội thảo. Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội ASEAN. Đây là hội thảo khu vực lần thứ bảy kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết này của LHQ từ năm 2008.

Nghị quyết 1540 được thông qua ngày 28-4-2004, quy định tất cả các nước có trách nhiệm không hoặc từ chối tham gia cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào cho các kế hoạch phát triển, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Tất cả các quốc gia đồng thời phải kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển các loại vũ khí giết người hàng loạt ngay tại quốc gia mình. Nghị quyết cũng ủng hộ các hiệp định đa quốc gia về xóa bỏ và ngăn chặn phổ biến các loại vũ khí giết người hàng loạt.
Theo Nhandan