Thứ năm,  16/09/2021

Ô-xtrây-li-a khai mạc khóa họp Hạ viện mới

Theo tin nước ngoài, ngày 28-9, Hạ viện khóa 43 của Ô-xtrây-li-a họp phiên khai mạc và bầu lại Hạ nghị sĩ H.Gien-kin của Công đảng cầm quyền làm Chủ tịch Hạ viện.Phát biểu ý kiến trước Hạ viện, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G.Gi-lát tiếp tục kêu gọi liên minh hai đảng Tự do - Dân tộc đối lập của thủ lĩnh T.Áp-bót ủng hộ Chính phủ thiểu số của bà làm việc trong bối cảnh "QH treo" lần đầu trong 70 năm qua ở nước này. Trên cương vị tân Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a, ông Gien-kin hy vọng những cải cách hoạt động của QH sẽ diễn ra ổn định. Chiều 28-9, Hạ viện Ô-xtrây-li-a tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch. Phiên họp đầu tiên này được coi là phép thử đối với "QH treo" của...

Theo tin nước ngoài, ngày 28-9, Hạ viện khóa 43 của Ô-xtrây-li-a họp phiên khai mạc và bầu lại Hạ nghị sĩ H.Gien-kin của Công đảng cầm quyền làm Chủ tịch Hạ viện.

Phát biểu ý kiến trước Hạ viện, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G.Gi-lát tiếp tục kêu gọi liên minh hai đảng Tự do – Dân tộc đối lập của thủ lĩnh T.Áp-bót ủng hộ Chính phủ thiểu số của bà làm việc trong bối cảnh “QH treo” lần đầu trong 70 năm qua ở nước này. Trên cương vị tân Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a, ông Gien-kin hy vọng những cải cách hoạt động của QH sẽ diễn ra ổn định. Chiều 28-9, Hạ viện Ô-xtrây-li-a tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch. Phiên họp đầu tiên này được coi là phép thử đối với “QH treo” của Ô-xtrây-li-a.
Theo Nhandan