Thứ năm,  24/06/2021

Bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cu-ba

Ngày 28-9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba Trung ương và TP Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Cu-ba tại nước ta tổ chức cuộc gặp đoàn kết với nhân dân Cu-ba, nhân ngày thế giới chống bao vây cấm vận.Tham dự có Đại sứ Cu-ba P.T.Gôn-da-lết; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và chuyên gia Cu-ba đang công tác tại nước ta... Tại cuộc gặp, Đại sứ P.T.Gôn-da-lết cảm ơn nhân dân Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Cu-ba trong những giai đoạn khó khăn do bao vây cấm vận. Các đại biểu bày tỏ tình đoàn kết trước sau như một của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cu-ba; kêu gọi chấm dứt cuộc bao vây, cấm vận chống Cu-ba và trả tự do cho năm thanh niên Cu-ba đấu tranh chống khủng bố hiện đang bị giam...
Ngày 28-9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba Trung ương và TP Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Cu-ba tại nước ta tổ chức cuộc gặp đoàn kết với nhân dân Cu-ba, nhân ngày thế giới chống bao vây cấm vận.
Tham dự có Đại sứ Cu-ba P.T.Gôn-da-lết; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và chuyên gia Cu-ba đang công tác tại nước ta… Tại cuộc gặp, Đại sứ P.T.Gôn-da-lết cảm ơn nhân dân Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Cu-ba trong những giai đoạn khó khăn do bao vây cấm vận. Các đại biểu bày tỏ tình đoàn kết trước sau như một của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cu-ba; kêu gọi chấm dứt cuộc bao vây, cấm vận chống Cu-ba và trả tự do cho năm thanh niên Cu-ba đấu tranh chống khủng bố hiện đang bị giam cầm.

Theo Nhandan