Thứ sáu,  18/06/2021

Khai mạc Hội nghị đại biểu Ðảng Lao động Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và theo Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội và TTXVN, ngày 28-9, Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc tại Thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên. Ngày 21-9, Ủy ban trù bị Hội nghị thông báo, các đảng bộ các cấp đã tiến hành bầu đại biểu đi dự hội nghị và hội nghị sẽ bầu ban lãnh đạo cao nhất của Đảng.Trước đó, trong Thông báo ngày 23-6, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Hội nghị toàn quốc của Đảng được tổ chức vào tháng 9 nhằm đáp ứng "những yêu cầu mới đối với sự phát triển của Đảng trong bối cảnh sự nghiệp cách mạng của đất nước và nỗ lực xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh đã bước vào kỷ nguyên quyết...

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và theo Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội và TTXVN, ngày 28-9, Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc tại Thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên. Ngày 21-9, Ủy ban trù bị Hội nghị thông báo, các đảng bộ các cấp đã tiến hành bầu đại biểu đi dự hội nghị và hội nghị sẽ bầu ban lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Trước đó, trong Thông báo ngày 23-6, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Hội nghị toàn quốc của Đảng được tổ chức vào tháng 9 nhằm đáp ứng “những yêu cầu mới đối với sự phát triển của Đảng trong bối cảnh sự nghiệp cách mạng của đất nước và nỗ lực xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh đã bước vào kỷ nguyên quyết định”.
Theo Nhandan