Thứ tư,  23/06/2021

Nhà lãnh đạo Kim Châng In được bầu làm Tổng Bí thư Ðảng Lao động Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội, tại Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc ngày 28-9, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng In đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.Trước đó, ngày 27-9, nhà lãnh đạo Kim Châng In - Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho nhiều sĩ quan quân đội và một số đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên. Trong đó, có các đồng chí Kim Châng Un, Kim Kiêng Hui và Chô Riêng...

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội, tại Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc ngày 28-9, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng In đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.

Trước đó, ngày 27-9, nhà lãnh đạo Kim Châng In – Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho nhiều sĩ quan quân đội và một số đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên. Trong đó, có các đồng chí Kim Châng Un, Kim Kiêng Hui và Chô Riêng Hê.
Theo Nhandan