Thứ bảy,  19/06/2021

LHQ kêu gọi nỗ lực vì hòa bình và chống đói nghèo

Hãng tin AP cho biết, ngày 29-9, Đại hội đồng LHQ đã kết thúc các cuộc thảo luận cấp cao hằng năm, sau gần hai tuần làm việc, với tuyên bố thúc giục tất cả các nước thành viên nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho các cuộc xung đột và hành động hơn nữa trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.Các nhà lãnh đạo dự kỳ họp đã cam kết hàng tỷ USD cho công tác chống đói nghèo, bệnh tật và biến đổi khí hậu. Tại phiên bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ G.Đết kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới "vượt qua những trở ngại" để "tạo bước đột phá thật sự" trong tìm kiếm hòa bình cho các cuộc xung đột hiện nay, cũng như trong việc quản lý quốc gia. Thế giới cần biến các cam kết chống đói nghèo thành hiện thực; tận dụng mọi cơ hội để tìm các giải pháp hòa giải, thúc đẩy đồng thuận, củng cố nền kinh tế thế...

Hãng tin AP cho biết, ngày 29-9, Đại hội đồng LHQ đã kết thúc các cuộc thảo luận cấp cao hằng năm, sau gần hai tuần làm việc, với tuyên bố thúc giục tất cả các nước thành viên nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho các cuộc xung đột và hành động hơn nữa trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo dự kỳ họp đã cam kết hàng tỷ USD cho công tác chống đói nghèo, bệnh tật và biến đổi khí hậu. Tại phiên bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ G.Đết kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “vượt qua những trở ngại” để “tạo bước đột phá thật sự” trong tìm kiếm hòa bình cho các cuộc xung đột hiện nay, cũng như trong việc quản lý quốc gia. Thế giới cần biến các cam kết chống đói nghèo thành hiện thực; tận dụng mọi cơ hội để tìm các giải pháp hòa giải, thúc đẩy đồng thuận, củng cố nền kinh tế thế giới.
Theo Nhandan