Thứ bảy,  12/06/2021

Thủ tướng I-rắc kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Theo Roi-tơ, ngày 11-10, Thủ tướng I-rắc N. An Ma-li-ki vừa kêu gọi các nhóm đối lập phối hợp cùng ông thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, tuy nhiên một số đối tác cho rằng, một liên minh như vậy có thể là cả chặng đường dài. Trong cuộc bầu cử QH I-rắc tháng 3 vừa qua, không một đảng chính trị nào giành được quyền thành lập chính phủ.Giáo sĩ dòng Si-ít Mô-ta-da An Xa-đơ cho rằng, đã tới thời điểm các bên phải cùng ngồi với nhau đối thoại để đạt được tiếng nói chung, đồng thời kêu gọi các đảng phái ngồi vào bàn đàm phán với thái độ linh hoạt, thực tế. Trong khi nhóm đối lập phản đối ông Ma-li-ki tiếp tục đứng đầu Chính phủ mới và từ chối đàm phán với ông Ma-li-ki.* Một tòa án I-rắc vừa tuyên bố 'trắng án' đối với hai người I-rắc là H.Mô-ha-mét và M.Hai-đơ bị tình nghi giết chết sáu binh sĩ Anh trong cuộc biểu tình ở miền nam nước này năm 2003, vì không đủ chứng cứ buộc tội...

Theo Roi-tơ, ngày 11-10, Thủ tướng I-rắc N. An Ma-li-ki vừa kêu gọi các nhóm đối lập phối hợp cùng ông thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, tuy nhiên một số đối tác cho rằng, một liên minh như vậy có thể là cả chặng đường dài. Trong cuộc bầu cử QH I-rắc tháng 3 vừa qua, không một đảng chính trị nào giành được quyền thành lập chính phủ.

Giáo sĩ dòng Si-ít Mô-ta-da An Xa-đơ cho rằng, đã tới thời điểm các bên phải cùng ngồi với nhau đối thoại để đạt được tiếng nói chung, đồng thời kêu gọi các đảng phái ngồi vào bàn đàm phán với thái độ linh hoạt, thực tế. Trong khi nhóm đối lập phản đối ông Ma-li-ki tiếp tục đứng đầu Chính phủ mới và từ chối đàm phán với ông Ma-li-ki.

* Một tòa án I-rắc vừa tuyên bố &#39trắng án&#39 đối với hai người I-rắc là H.Mô-ha-mét và M.Hai-đơ bị tình nghi giết chết sáu binh sĩ Anh trong cuộc biểu tình ở miền nam nước này năm 2003, vì không đủ chứng cứ buộc tội họ.

Theo Nhandan