Thứ ba,  22/06/2021

Hợp tác thương mại Việt Nam – Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan

Ngày 11-10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ nhất của nhóm Nghiên cứu hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga - Bê-la-rút - Ca-dắc-xtan.Đoàn Việt Nam do Bộ Công thương dẫn đầu với sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế. Đoàn liên minh hải quan do Bộ Phát triển kinh tế LB Nga dẫn đầu cùng đại diện các Bộ Kinh tế Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan.Phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào các nội dung của điều khoản tham chiếu cho hoạt động của nhóm nghiên cứu trong giai đoạn tới như phạm vi và nội dung của đề cương nghiên cứu tác động FTA đến các bên, những khó khăn, thách thức có thể gặp nếu tiến hành đàm phán và phân công cụ thể về nhiệm vụ của các thành viên nhóm cộng tác... Phiên họp này nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại, mở ra triển vọng về một...

Ngày 11-10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ nhất của nhóm Nghiên cứu hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga – Bê-la-rút – Ca-dắc-xtan.

Đoàn Việt Nam do Bộ Công thương dẫn đầu với sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế. Đoàn liên minh hải quan do Bộ Phát triển kinh tế LB Nga dẫn đầu cùng đại diện các Bộ Kinh tế Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan.

Phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào các nội dung của điều khoản tham chiếu cho hoạt động của nhóm nghiên cứu trong giai đoạn tới như phạm vi và nội dung của đề cương nghiên cứu tác động FTA đến các bên, những khó khăn, thách thức có thể gặp nếu tiến hành đàm phán và phân công cụ thể về nhiệm vụ của các thành viên nhóm cộng tác… Phiên họp này nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại, mở ra triển vọng về một khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và ba nước trên với tổng diện tích 20,23 triệu km2, số dân 253,5 triệu người, GDP 1.505 tỷ USD, phong phú tài nguyên, nhân lực, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống và chiến lược.

Theo Nhandan