Thứ hai,  21/06/2021

Các đảng ở Cư-rơ-gư-xtan tham vấn thành lập chính phủ liên minh

Theo tin nước ngoài, ngày 11-10, năm đảng phái chính trị có chân trong QH mới Cư-rơ-gư-xtan đã bắt đầu tham vấn về thành lập chính phủ liên hiệp sau khi kết quả cuộc bầu cử QH nước này cho thấy không đảng nào giành đa số phiếu để tự đứng ra thành lập chính phủ.Theo các nhà phân tích, tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp ở Cư-rơ-gư-xtan sẽ không dễ dàng, do số ghế được chia tương đối đều cho năm đảng chứ không có cách biệt lớn. Việc đảng Tổ quốc thân cựu Tổng thống bị lật đổ C.Ba-ki-ép dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử khiến tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp càng trở nên khó khăn hơn. Theo kết quả kiểm 100% số phiếu, dẫn đầu là đảng Tổ quốc với 8,88% số phiếu, đứng thứ hai là đảng Dân chủ xã hội với 8,04%, về thứ ba là đảng Phẩm giá với 7,74% số phiếu, thứ tư và thứ năm là đảng Cộng hòa (7,24%) và đảng Quê hương thân chính phủ (5,6%).* Theo THX ngày 12-10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy mối quan...
Theo tin nước ngoài, ngày 11-10, năm đảng phái chính trị có chân trong QH mới Cư-rơ-gư-xtan đã bắt đầu tham vấn về thành lập chính phủ liên hiệp sau khi kết quả cuộc bầu cử QH nước này cho thấy không đảng nào giành đa số phiếu để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Theo các nhà phân tích, tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp ở Cư-rơ-gư-xtan sẽ không dễ dàng, do số ghế được chia tương đối đều cho năm đảng chứ không có cách biệt lớn. Việc đảng Tổ quốc thân cựu Tổng thống bị lật đổ C.Ba-ki-ép dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử khiến tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp càng trở nên khó khăn hơn. Theo kết quả kiểm 100% số phiếu, dẫn đầu là đảng Tổ quốc với 8,88% số phiếu, đứng thứ hai là đảng Dân chủ xã hội với 8,04%, về thứ ba là đảng Phẩm giá với 7,74% số phiếu, thứ tư và thứ năm là đảng Cộng hòa (7,24%) và đảng Quê hương thân chính phủ (5,6%).

* Theo THX ngày 12-10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước tốt đẹp hơn sau khi chính phủ liên hiệp được thành lập ở Cư-rơ-gư-xtan. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã gửi điện chúc mừng người dân Cư-rơ-gư-xtan về cuộc bầu cử &#39lịch sử&#39, đồng thời cam kết tiếp tục giúp quốc gia Trung Á này xây dựng dân chủ, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh. Liên hiệp châu Âu (EU) cũng hối thúc những nỗ lực hướng tới hòa giải dân tộc ở Cư-rơ-gư-xtan.

Theo Nhandan