Thứ năm,  24/06/2021

Lao động Pháp tổng bãi công phản đối cải cách hệ thống hưu trí

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 12-10, hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức công đoàn lớn ở Pháp, giới lao động Pháp tiến hành đợt tổng bãi công trên cả nước phản đối kế hoạch của chính phủ về cải cách hệ thống hưu trí, theo đó sẽ tăng hạn tuổi về hưu tối thiểu từ 60 như hiện nay lên 62 và hạn về hưu đầy đủ từ 65 lên 67 tuổi.Đêm trước đó, Thượng viện Pháp đã thông qua điều khoản về thời hạn về hưu đầy đủ. Cuộc tổng bãi công có sự tham gia tích cực của các thành viên công đoàn thuộc tất cả các ngành, nhất là giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, năng lượng, giáo dục. Trong ngày 12-10, khoảng 30% số chuyến bay từ sân bay Sác Đơ Gôn và 50 % số chuyến bay từ sân bay Oóc-li, hai sân bay lớn ở Thủ đô Pa-ri, đã bị hủy hoặc hoãn lại nhiều giờ. Từ đêm 11-10, hệ thống tàu cao tốc TGV chỉ hoạt động một phần ba công suất. Đây là đợt tổng bãi công thứ tư trong vòng một tháng qua để...

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 12-10, hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức công đoàn lớn ở Pháp, giới lao động Pháp tiến hành đợt tổng bãi công trên cả nước phản đối kế hoạch của chính phủ về cải cách hệ thống hưu trí, theo đó sẽ tăng hạn tuổi về hưu tối thiểu từ 60 như hiện nay lên 62 và hạn về hưu đầy đủ từ 65 lên 67 tuổi.

Đêm trước đó, Thượng viện Pháp đã thông qua điều khoản về thời hạn về hưu đầy đủ.

Cuộc tổng bãi công có sự tham gia tích cực của các thành viên công đoàn thuộc tất cả các ngành, nhất là giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, năng lượng, giáo dục. Trong ngày 12-10, khoảng 30% số chuyến bay từ sân bay Sác Đơ Gôn và 50 % số chuyến bay từ sân bay Oóc-li, hai sân bay lớn ở Thủ đô Pa-ri, đã bị hủy hoặc hoãn lại nhiều giờ. Từ đêm 11-10, hệ thống tàu cao tốc TGV chỉ hoạt động một phần ba công suất. Đây là đợt tổng bãi công thứ tư trong vòng một tháng qua để phản đối kế hoạch cải cách hưu trí do chính phủ đề xướng. Các nhà tổ chức ước tính, số người tham gia đợt tổng bãi công này đông hơn cuộc tổng bãi công ngày 3-10, khi có hơn 200 cuộc biểu tình trên cả nước với sự tham gia của gần ba triệu người.

Theo Nhandan