Thứ hai,  21/06/2021

Pa-le-xtin bác bỏ đề xuất của I-xra-en

Theo THX ngày 12-10, Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin (PNA) đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu đổi một lệnh mới về đình chỉ xây các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây lấy việc Pa-le-xtin thừa nhận I-xra-en là một nhà nước Do Thái.Theo đề xuất này, nếu người dân Pa-le-xtin công nhận I-xra-en là một nhà nước Do Thái, Chính phủ I-xra-en sẽ lại ra lệnh đình chỉ xây dựng các khu định cư Do Thái trong một thời gian. Trong khi đó, Người phát ngôn của Tổng thống Pa-le-xtin, ông N.A.Rê-nê khẳng định, các hoạt động xây nhà định cư của I-xra-en là 'bất hợp pháp, phải đình chỉ và dỡ bỏ' đồng thời nhấn mạnh, Pa-le-xtin thừa nhận I-xra-en là một nhà nước như trong các tuyên bố và thỏa thuận đã ký trước đây giữa hai bên, và theo đó người Pa-le-xtin có quyền thành lập nhà nước của mình. Trưởng đoàn đàm phán Pa-le-xtin, X.Ê-rê-cát tuyên bố, I-xra-en phải chịu trách nhiệm về thất bại của tiến trình đàm phán giữa hai bên. Tại cuộc gặp hai Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Tây Ban Nha, Quốc vương Gioóc-đa-ni...

Theo THX ngày 12-10, Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin (PNA) đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu đổi một lệnh mới về đình chỉ xây các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây lấy việc Pa-le-xtin thừa nhận I-xra-en là một nhà nước Do Thái.

Theo đề xuất này, nếu người dân Pa-le-xtin công nhận I-xra-en là một nhà nước Do Thái, Chính phủ I-xra-en sẽ lại ra lệnh đình chỉ xây dựng các khu định cư Do Thái trong một thời gian. Trong khi đó, Người phát ngôn của Tổng thống Pa-le-xtin, ông N.A.Rê-nê khẳng định, các hoạt động xây nhà định cư của I-xra-en là &#39bất hợp pháp, phải đình chỉ và dỡ bỏ' đồng thời nhấn mạnh, Pa-le-xtin thừa nhận I-xra-en là một nhà nước như trong các tuyên bố và thỏa thuận đã ký trước đây giữa hai bên, và theo đó người Pa-le-xtin có quyền thành lập nhà nước của mình. Trưởng đoàn đàm phán Pa-le-xtin, X.Ê-rê-cát tuyên bố, I-xra-en phải chịu trách nhiệm về thất bại của tiến trình đàm phán giữa hai bên. Tại cuộc gặp hai Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Tây Ban Nha, Quốc vương Gioóc-đa-ni Áp-đu-la II nhấn mạnh, việc tạo một môi trường thuận lợi để nối lại đàm phán đòi hỏi I-xra-en phải chấm dứt toàn bộ các hành động đơn phương, trước tiên là xây dựng khu định cư tại các vùng đất của người A-rập.

Theo Nhandan