Thứ năm,  24/06/2021

Quan hệ Mi-an-ma – Thái-lan

Theo THX, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va đã thăm chính thức Mi-an-ma ngày 11-10, đáp lại chuyến thăm Thái-lan hồi tháng 4-2008 của Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Nhà nước Mi-an-ma, Thống tướng Than Suề.Trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Than Suề và Thủ tướng A-bi-xít tại Nây Pi Đô, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước láng giềng. Trước đó, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít và người đồng cấp Mi-an-maU Thên Xên cũng đã có cuộc hội đàm và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, an ninh tại khu vực biên giới, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, thúc đẩy đầu tư, du lịch, văn hóa, xây dựng và vấn đề người lao động Mi-an-ma tại Thái-lan. Theo số liệu thống kê chính thức, trong năm tài chính 2009-2010, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 3,577 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm trước. Trong mười năm qua, Thái-lan đã đầu tư 7,41 tỷ USD vào...

Theo THX, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va đã thăm chính thức Mi-an-ma ngày 11-10, đáp lại chuyến thăm Thái-lan hồi tháng 4-2008 của Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Nhà nước Mi-an-ma, Thống tướng Than Suề.

Trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Than Suề và Thủ tướng A-bi-xít tại Nây Pi Đô, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước láng giềng. Trước đó, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít và người đồng cấp Mi-an-ma

U Thên Xên cũng đã có cuộc hội đàm và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, an ninh tại khu vực biên giới, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, thúc đẩy đầu tư, du lịch, văn hóa, xây dựng và vấn đề người lao động Mi-an-ma tại Thái-lan. Theo số liệu thống kê chính thức, trong năm tài chính 2009-2010, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 3,577 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm trước. Trong mười năm qua, Thái-lan đã đầu tư 7,41 tỷ USD vào Mi-an-ma.

Theo Nhandan