Thứ hai,  21/06/2021

Hàn Quốc tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt

Theo THX, ngày 13-10, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân kéo dài hai ngày chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại thành phố cảng Bu-xan.Cuộc tập trận này mang tên 'Nỗ lực phương Đông' (Eastern Endeavor), trong khuôn khổ Sáng kiến chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt (PSI), có sự tham gia của hải quân 14 nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a cùng khoảng 10 tàu chiến của các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, cuộc tập trận thể hiện các nỗ lực quốc gia và thiện chí ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là lần đầu Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận trong khuôn khổ...

Theo THX, ngày 13-10, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân kéo dài hai ngày chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại thành phố cảng Bu-xan.

Cuộc tập trận này mang tên &#39Nỗ lực phương Đông&#39 (Eastern Endeavor), trong khuôn khổ Sáng kiến chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt (PSI), có sự tham gia của hải quân 14 nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a cùng khoảng 10 tàu chiến của các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, cuộc tập trận thể hiện các nỗ lực quốc gia và thiện chí ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là lần đầu Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận trong khuôn khổ PSI.

Theo Nhandan