Thứ bảy,  19/06/2021

Hợp tác Trung Quốc – CHDCND Triều Tiên

Theo THX, ngày 12-10, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất CHDCND Triều Tiên Kim Kê Quan đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gặp Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Vương Quang Á, Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì.Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Xung Hoan đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nga A.Bô-rô-đáp-kin, đang thăm Hàn Quốc, về các vấn đề liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Xung Hoan nêu rõ, Hàn Quốc sẽ nỗ lực cải thiện các quan hệ với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thông qua các hành động cụ thể thực hiện cam kết hướng tới mục tiêu xây dựng bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt...

Theo THX, ngày 12-10, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất CHDCND Triều Tiên Kim Kê Quan đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gặp Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Vương Quang Á, Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Xung Hoan đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nga A.Bô-rô-đáp-kin, đang thăm Hàn Quốc, về các vấn đề liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Xung Hoan nêu rõ, Hàn Quốc sẽ nỗ lực cải thiện các quan hệ với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thông qua các hành động cụ thể thực hiện cam kết hướng tới mục tiêu xây dựng bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Theo Nhandan