Chủ nhật,  28/05/2023

Hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử tại Mi-an-ma

Ngày 7-11, Mi-an-ma tổ chức tổng tuyển cử bầu 326 ghế Hạ viện, 168 ghế Thượng viện và 665 ghế tại bảy hội đồng khu vực và bảy hội đồng bang. Ngày 8-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, với tư cách Chủ tịch ASEAN, đã ra Tuyên bố với nội dung như sau:'ASEAN hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử ngày 7-11-2010 tại Mi-an-ma, coi đây là một bước tiến có ý nghĩa trong việc thực hiện Lộ trình dân chủ bảy điểm. ASEAN khuyến khích Mi-an-ma tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải dân tộc và dân chủ hóa, vì ổn định và phát triển của đất nước. ASEAN cũng nhấn mạnh, Mi-an-ma cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN và LHQ trong tiến trình này. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Mi-an-ma khi có yêu cầu và phù hợp với Hiến chương...

Ngày 7-11, Mi-an-ma tổ chức tổng tuyển cử bầu 326 ghế Hạ viện, 168 ghế Thượng viện và 665 ghế tại bảy hội đồng khu vực và bảy hội đồng bang. Ngày 8-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, với tư cách Chủ tịch ASEAN, đã ra Tuyên bố với nội dung như sau:

&#39ASEAN hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử ngày 7-11-2010 tại Mi-an-ma, coi đây là một bước tiến có ý nghĩa trong việc thực hiện Lộ trình dân chủ bảy điểm. ASEAN khuyến khích Mi-an-ma tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải dân tộc và dân chủ hóa, vì ổn định và phát triển của đất nước. ASEAN cũng nhấn mạnh, Mi-an-ma cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN và LHQ trong tiến trình này. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Mi-an-ma khi có yêu cầu và phù hợp với Hiến chương ASEAN&#39.

Theo Nhandan