Thứ tư,  07/06/2023

Hội đàm Mỹ – I-xra-en về tiến trình hòa bình Trung Ðông

Theo Tân Hoa xã, ngày 11-11, tại Niu Oóc, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn và Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu hội đàm thảo luận biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Hai bên đề cập "việc tạo điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm khai thông bế tắc, mở ra một giải pháp hai nhà nước".Tuy nhiên, cuộc hội đàm đã kết thúc sau bảy giờ họp mà không đạt được cách thức phá vỡ thế bế tắc của cuộc đàm phán hòa bình giữa Pa-le-xtin và I-xra-en. Trong đó, vấn đề chính khiến đàm phán hòa bình bị đình trệ hiện nay là việc I-xra-en tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái trên phần đất bị I-xra-en chiếm đóng.Trong Tuyên bố chung sau hội đàm, bà H.Clin-tơn khẳng định lại cam kết an ninh của Mỹ đối với I-xra-en, đồng thời bảo đảm hiệp định hòa bình giữa Pa-le-xtin và I-xra-en đạt được trong tương lai sẽ gồm 'Mục tiêu I-xra-en thành lập một nhà nước dân tộc Do Thái trên biên giới an toàn và được công...

Theo Tân Hoa xã, ngày 11-11, tại Niu Oóc, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn và Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu hội đàm thảo luận biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Hai bên đề cập “việc tạo điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm khai thông bế tắc, mở ra một giải pháp hai nhà nước”.

Tuy nhiên, cuộc hội đàm đã kết thúc sau bảy giờ họp mà không đạt được cách thức phá vỡ thế bế tắc của cuộc đàm phán hòa bình giữa Pa-le-xtin và I-xra-en. Trong đó, vấn đề chính khiến đàm phán hòa bình bị đình trệ hiện nay là việc I-xra-en tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái trên phần đất bị I-xra-en chiếm đóng.

Trong Tuyên bố chung sau hội đàm, bà H.Clin-tơn khẳng định lại cam kết an ninh của Mỹ đối với I-xra-en, đồng thời bảo đảm hiệp định hòa bình giữa Pa-le-xtin và I-xra-en đạt được trong tương lai sẽ gồm &#39Mục tiêu I-xra-en thành lập một nhà nước dân tộc Do Thái trên biên giới an toàn và được công nhận&#39.

Theo Nhandan