Thứ tư,  07/06/2023

Ai-len bác bỏ việc xin bảo lãnh vỡ nợ

Theo tin nước ngoài, ngày 12-11, Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) G.C.Giăng-cơ khẳng định, Ai-len chưa xin bảo lãnh vỡ nợ, giữa lúc có tin đồn rằng nước này có thể trở thành nước thứ hai trong khu vực (sau Hy Lạp) xin viện trợ khẩn cấp từ Liên hiệp châu Âu (EU). Chính phủ Ai-len và Ủy ban châu Âu (EC) cũng bác bỏ những đồn đoán về việc Ai-len xin bảo lãnh vỡ nợ.Trước đó, Roi-tơ dẫn các nguồn tin chính thức từ Eurozone cho biết, Ai-len đang đàm phán với các nước thành viên khu vực này về khả năng xin bảo lãnh vỡ nợ và Đu-blin 'rất có thể' sẽ được Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF) trợ giúp để tránh phải cơ cấu lại nợ hoặc bất kỳ biện pháp tương tự nào.Ước tính số tiền bảo lãnh có thể lên tới khoảng 48 tỷ ơ-rô (66 tỷ USD), xấp xỉ một nửa số tiền bảo lãnh dành cho Hy...

Theo tin nước ngoài, ngày 12-11, Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) G.C.Giăng-cơ khẳng định, Ai-len chưa xin bảo lãnh vỡ nợ, giữa lúc có tin đồn rằng nước này có thể trở thành nước thứ hai trong khu vực (sau Hy Lạp) xin viện trợ khẩn cấp từ Liên hiệp châu Âu (EU). Chính phủ Ai-len và Ủy ban châu Âu (EC) cũng bác bỏ những đồn đoán về việc Ai-len xin bảo lãnh vỡ nợ.

Trước đó, Roi-tơ dẫn các nguồn tin chính thức từ Eurozone cho biết, Ai-len đang đàm phán với các nước thành viên khu vực này về khả năng xin bảo lãnh vỡ nợ và Đu-blin &#39rất có thể&#39 sẽ được Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF) trợ giúp để tránh phải cơ cấu lại nợ hoặc bất kỳ biện pháp tương tự nào.

Ước tính số tiền bảo lãnh có thể lên tới khoảng 48 tỷ ơ-rô (66 tỷ USD), xấp xỉ một nửa số tiền bảo lãnh dành cho Hy Lạp.

Theo Nhandan