Thứ ba,  06/06/2023

I-ta-li-a đối mặt khủng hoảng chính trị

Theo Tân Hoa xã ngày 15-11, bốn thành viên trong chính phủ của Thủ tướng I-ta-li-a X.Béc-lu-xcô-ni, trong đó có Bộ trưởng chính sách châu Âu A.Rôn-chi đã từ chức, đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng chính trị.Bốn người này đều là thành viên đảng Tự do và Tương lai mới thành lập của Chủ tịch Hạ viện C.Phi-ni, người từng là đồng minh của ông Béc-lu-xcô-ni. Đảng này đang xem xét liên minh với các đảng trung dung để thành lập chính phủ nhằm tiến hành cải cách đất nước. Chính phủ của Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni hiện phải giải quyết hai vấn đề, gồm thay đổi nhân sự và tìm kiếm đa số ủng hộ ổn định. Trong khi đó, Tổng thống nước này G.Na-pô-li-ta-nô đã triệu cả Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện đến để thảo luận tình hình QH nước này và xem xét khả năng tổ chức cuộc bầu cử sớm hay...

Theo Tân Hoa xã ngày 15-11, bốn thành viên trong chính phủ của Thủ tướng I-ta-li-a X.Béc-lu-xcô-ni, trong đó có Bộ trưởng chính sách châu Âu A.Rôn-chi đã từ chức, đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Bốn người này đều là thành viên đảng Tự do và Tương lai mới thành lập của Chủ tịch Hạ viện C.Phi-ni, người từng là đồng minh của ông Béc-lu-xcô-ni. Đảng này đang xem xét liên minh với các đảng trung dung để thành lập chính phủ nhằm tiến hành cải cách đất nước. Chính phủ của Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni hiện phải giải quyết hai vấn đề, gồm thay đổi nhân sự và tìm kiếm đa số ủng hộ ổn định. Trong khi đó, Tổng thống nước này G.Na-pô-li-ta-nô đã triệu cả Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện đến để thảo luận tình hình QH nước này và xem xét khả năng tổ chức cuộc bầu cử sớm hay không.

Theo Nhandan