Thứ năm,  22/02/2024

Quốc hội Pháp phê chuẩn thành phần Chính phủ mới

Theo các nguồn tin từ Pa-ri, ngày 24-11, sau khi nghe Thủ tướng Phrăng-xoa Phi-ông trình bày kế hoạch hoạt động và các thành viên Chính phủ mới, Quốc hội Pháp đã thông qua thành phần Chính phủ sau cuộc cải tổ ngày 14-11, với 326 phiếu tán thành và 226 phiếu phản đối. Chính phủ mới gồm 22 bộ trưởng và tám thứ trưởng, giảm bảy người so với chính phủ tiền nhiệm.Về chương trình hành động mới, Thủ tướng Phi-ông cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách như các cải cách kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội, kế hoạch cắt giảm chi tiêu, tăng cường sự cạnh tranh của nền kinh tế... để đối phó cuộc khủng hoảng nợ công đã lên tới 1.600 tỷ...

Theo các nguồn tin từ Pa-ri, ngày 24-11, sau khi nghe Thủ tướng Phrăng-xoa Phi-ông trình bày kế hoạch hoạt động và các thành viên Chính phủ mới, Quốc hội Pháp đã thông qua thành phần Chính phủ sau cuộc cải tổ ngày 14-11, với 326 phiếu tán thành và 226 phiếu phản đối. Chính phủ mới gồm 22 bộ trưởng và tám thứ trưởng, giảm bảy người so với chính phủ tiền nhiệm.

Về chương trình hành động mới, Thủ tướng Phi-ông cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách như các cải cách kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội, kế hoạch cắt giảm chi tiêu, tăng cường sự cạnh tranh của nền kinh tế… để đối phó cuộc khủng hoảng nợ công đã lên tới 1.600 tỷ ơ-rô.

Theo Nhandan