Thứ năm,  22/02/2024

Nga chủ trương thiết lập các căn cứ hải quân mới ở nước ngoài

Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) tuyên bố nước này dự định sẽ tăng số lượng căn cứ hải quân ở nước ngoài trong bối cảnh Mát-xcơ-va đang nỗ lực bắt kịp tiềm lực quân sự của phương Tây.Tổng thống Mét-vê-đép thừa nhận Nga đã mất một số đồng minh thời Liên Xô trước đây và nay cần đàm phán hơn bao giờ hết với các nước đối tác mới về một loạt thỏa thuận thiết lập căn cứ hải quân mới ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh Nga cần giải bài toán phức tạp về chính trị và ngoại giao để các căn cứ của Nga được các nước đối tác xem là nhân tố củng cố hình ảnh cũng như an ninh của chính họ. Tổng thống Mét-vê-đép còn cho biết hiện ông có "một số ý tưởng cụ thể" về cách thức khôi phục các căn cứ ở nước ngoài, song vì nhiều lý do nên chưa tiết...

Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) tuyên bố nước này dự định sẽ tăng số lượng căn cứ hải quân ở nước ngoài trong bối cảnh Mát-xcơ-va đang nỗ lực bắt kịp tiềm lực quân sự của phương Tây.
Tổng thống Mét-vê-đép thừa nhận Nga đã mất một số đồng minh thời Liên Xô trước đây và nay cần đàm phán hơn bao giờ hết với các nước đối tác mới về một loạt thỏa thuận thiết lập căn cứ hải quân mới ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh Nga cần giải bài toán phức tạp về chính trị và ngoại giao để các căn cứ của Nga được các nước đối tác xem là nhân tố củng cố hình ảnh cũng như an ninh của chính họ. Tổng thống Mét-vê-đép còn cho biết hiện ông có “một số ý tưởng cụ thể” về cách thức khôi phục các căn cứ ở nước ngoài, song vì nhiều lý do nên chưa tiết lộ.

Theo QDND