Thứ năm,  08/12/2022

Biểu tình phản đối chính sách khắc khổ ở EU

Theo AFP ngày 27-11, hưởng ứng lời kêu gọi của CGIL, tổ chức công đoàn lớn nhất I-ta-li-a, hàng chục nghìn người đã biểu tình, tuần hành ở Thủ đô Rô-ma để phản đối các chính sách lao động cũng như kế hoạch cải cách giáo dục của Chính phủ.Những người biểu tình mang cờ và biểu ngữ mầu đỏ đòi quyền lao động và chỉ trích Chính phủ của Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni cắt giảm phúc lợi xã hội cũng như chi tiêu dành cho giáo dục và không có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều thành viên thuộc các đảng cánh tả cùng các sinh viên, giáo viên và nhà khoa học.Trong khi đó, tại Thủ đô Đa-blin, Ai-len, hơn 50 nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước của Thủ tướng B.Cô-oen. Cuộc biểu tình nhằm gia tăng sức ép đòi Chính phủ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) H.M.Ba-rô-xô bác bỏ tin Bồ Đào Nha sẽ đứng vào cùng hàng...

Theo AFP ngày 27-11, hưởng ứng lời kêu gọi của CGIL, tổ chức công đoàn lớn nhất I-ta-li-a, hàng chục nghìn người đã biểu tình, tuần hành ở Thủ đô Rô-ma để phản đối các chính sách lao động cũng như kế hoạch cải cách giáo dục của Chính phủ.

Những người biểu tình mang cờ và biểu ngữ mầu đỏ đòi quyền lao động và chỉ trích Chính phủ của Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni cắt giảm phúc lợi xã hội cũng như chi tiêu dành cho giáo dục và không có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều thành viên thuộc các đảng cánh tả cùng các sinh viên, giáo viên và nhà khoa học.

Trong khi đó, tại Thủ đô Đa-blin, Ai-len, hơn 50 nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước của Thủ tướng B.Cô-oen. Cuộc biểu tình nhằm gia tăng sức ép đòi Chính phủ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) H.M.Ba-rô-xô bác bỏ tin Bồ Đào Nha sẽ đứng vào cùng hàng ngũ với Ai-len và Hy Lạp để tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của châu Âu. Ông Ba-rô-xô nhấn mạnh, những tin tức như vậy hoàn toàn không đúng sự thật. Bồ Đào Nha cũng đã bác bỏ tin này.

Theo Nhandan