Thứ sáu,  01/03/2024

Hội nghị cấp cao Liên minh các nước Nam Mỹ

Hội nghị cấp cao lần thứ tư Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã kết thúc ngày 26-11 tại Thủ đô Gioóc-giơ-tao của Gai-a-na, sau hai ngày họp.Hội nghị đã đưa ra Hiến chương dân chủ nhằm tránh các vụ đảo chính trong khu vực và thông qua các dự thảo quyết định về phân bổ các chủ tịch của các hội đồng bộ, ngành và các lĩnh vực khác, cũng như các biện pháp tăng cường tin cậy lẫn nhau và an ninh trong khối. Đồng thời, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại Ác-hen-ti-na vào ngày 3 và 4-12 tới.Tại hội nghị này, Ê-cu-a-đo sẽ chuyển giao chức chủ tịch luân phiên UNASUR cho...

Hội nghị cấp cao lần thứ tư Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã kết thúc ngày 26-11 tại Thủ đô Gioóc-giơ-tao của Gai-a-na, sau hai ngày họp.

Hội nghị đã đưa ra Hiến chương dân chủ nhằm tránh các vụ đảo chính trong khu vực và thông qua các dự thảo quyết định về phân bổ các chủ tịch của các hội đồng bộ, ngành và các lĩnh vực khác, cũng như các biện pháp tăng cường tin cậy lẫn nhau và an ninh trong khối. Đồng thời, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại Ác-hen-ti-na vào ngày 3 và 4-12 tới.

Tại hội nghị này, Ê-cu-a-đo sẽ chuyển giao chức chủ tịch luân phiên UNASUR cho Gai-a-na.

Theo Nhandan