Thứ sáu,  12/08/2022

Hội nghị cấp cao Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu

Theo Roi-tơ, Hội nghị cấp cao Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được tổ chức trong hai ngày 1 và 2-12, tại Thủ đô A-xta-na (Ca-dắc-xtan), với sự tham dự của đại diện 56 nước thành viên, 12 nước đối tác hợp tác của OSCE, 33 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và 38 nguyên thủ quốc gia. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của OSCE sau 11 năm gián đoạn, nhằm thảo luận mục tiêu và nhiệm vụ của OSCE trong giai đoạn mới; các vấn đề an ninh châu Âu; thực thi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới khôi phục và tăng cường vai trò của OSCE, tổ chức an ninh chính của châu Âu, trong cuộc chiến chống khủng bố, buôn bán ma túy và khủng hoảng kinh tế. Chủ tịch OSCE, Bộ trưởng Ngoại giao Ca-dắc-xtan C.Xau-đa-bai-ép cho biết, hội nghị cũng đề cập vấn đề Áp-ga-ni-xtan và tình hình bất ổn...

Theo Roi-tơ, Hội nghị cấp cao Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được tổ chức trong hai ngày 1 và 2-12, tại Thủ đô A-xta-na (Ca-dắc-xtan), với sự tham dự của đại diện 56 nước thành viên, 12 nước đối tác hợp tác của OSCE, 33 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và 38 nguyên thủ quốc gia. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của OSCE sau 11 năm gián đoạn, nhằm thảo luận mục tiêu và nhiệm vụ của OSCE trong giai đoạn mới; các vấn đề an ninh châu Âu; thực thi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới khôi phục và tăng cường vai trò của OSCE, tổ chức an ninh chính của châu Âu, trong cuộc chiến chống khủng bố, buôn bán ma túy và khủng hoảng kinh tế. Chủ tịch OSCE, Bộ trưởng Ngoại giao Ca-dắc-xtan C.Xau-đa-bai-ép cho biết, hội nghị cũng đề cập vấn đề Áp-ga-ni-xtan và tình hình bất ổn ở Cư-rơ-gư-xtan. Bộ trưởng Ngoại giao Bê-la-rút X.Mác-tư-nốp, trong cuộc tiếp xúc người đồng cấp Mỹ H.Clin-tơn bên lề hội nghị, kêu gọi thế giới nỗ lực xóa bỏ hoạt động làm giàu u-ra-ni vào năm 2012, tuyên bố tham gia kế hoạch của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma về tăng cường giám sát các thiết bị và vật liệu có thể sử dụng để chế tạo bom nguyên tử.

Theo Nhandan