Thứ tư,  18/05/2022

I-xra-en công bố kế hoạch xây nhà định cư mới gần Ðông Giê-ru-xa-lem

Theo Roi-tơ, Chính phủ I-xra-en vừa công bố kế hoạch xây dựng 625 nhà ở mới tại khu vực Pi-xgát Di-ép gần Đông Giê-ru-xa-lem. Kế hoạch này được dự kiến cách đây khoảng hai năm và đã được một ủy ban thuộc Bộ Nội vụ I-xra-en thông qua tuần trước. Khu vực Pi-xgát Di-ép có khoảng 50 nghìn người sinh sống và Ten A-víp coi đây là một trong những "khu Do Thái" lớn nhất của I-xra-en. Hồi đầu tháng 11, Chính phủ I-xra-en cũng công bố quyết định xây mới gần 1.300 nhà định cư ở Đông Giê-ru-xa-lem.Pa-le-xtin cáo buộc việc I-xra-en tiếp tục xây dựng nhà định cư Do Thái tại khu Bờ Tây chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 phá hoại các cơ hội thành lập một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập. Hiện có khoảng 500 nghìn người I-xra-en sinh sống ở khu Bờ Tây và Đông Giê-ru-xa-lem cùng với 2,5 triệu người...

Theo Roi-tơ, Chính phủ I-xra-en vừa công bố kế hoạch xây dựng 625 nhà ở mới tại khu vực Pi-xgát Di-ép gần Đông Giê-ru-xa-lem. Kế hoạch này được dự kiến cách đây khoảng hai năm và đã được một ủy ban thuộc Bộ Nội vụ I-xra-en thông qua tuần trước. Khu vực Pi-xgát Di-ép có khoảng 50 nghìn người sinh sống và Ten A-víp coi đây là một trong những “khu Do Thái” lớn nhất của I-xra-en. Hồi đầu tháng 11, Chính phủ I-xra-en cũng công bố quyết định xây mới gần 1.300 nhà định cư ở Đông Giê-ru-xa-lem.

Pa-le-xtin cáo buộc việc I-xra-en tiếp tục xây dựng nhà định cư Do Thái tại khu Bờ Tây chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 phá hoại các cơ hội thành lập một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập. Hiện có khoảng 500 nghìn người I-xra-en sinh sống ở khu Bờ Tây và Đông Giê-ru-xa-lem cùng với 2,5 triệu người Pa-le-xtin.

Theo Nhandan